2021 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak nedeniyle verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Özendirme Ödülleri” 2021 yılı değer biçme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu göre 2021 yılında 3 Bilim Ödülü ve 14 Özendirme Ödülü verilmesine karar verildi.

TÜBİTAK Idare Heyeti tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları:

BİLİM ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Prof. Dr. Jale YANIK

Enerji ve yakıtlar alanında atık ve artıklardan ısıl prosesler ile katı yakıt, biyo-yağ, hidrojen ve adsorbent üretimi üzerine milletlerarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” sebebiyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Organik Kimya

Araştırma Alanları: Enerji ve Yakıtlar, Çevre Bilimleri, Kimya

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha artı veri için: https://avesis. ege. edu. tr/jale. yanik

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON

“Su kirliliği ve kontrolü alanında mikrokirleticilerin kimyasal/fotokimyasal/fotokatalitik ileri oksidasyonu, nanoparçacıklarla heterojen kataliz/fotokataliz, mikrokirleticilerin ozonlanması ve mikrokirleticilerin elektrokoagülasyonu konularındaki uluslararası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Çevre Mühendisliği, Arıtma Teknolojileri, Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Bilimleri ve Teknolojileri

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://akademi. itu. edu. tr/arslanid/

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK

“Cevher hazırlama ve kolloid kimyası alanında flotasyon, adsorpsiyon, ürün geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” sebebiyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Cevher Hazırlama Mühendisliği

Araştırma Alanları: Maden İşletme ve Cevher Hazırlama

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü/ Harran Ü. Rektörü

Daha pozitif bilgi için: https://avesis. itu. edu. tr/mcelik/deneyim

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim HANAY

“Fizik alanında nanomekanik sistemler konularındaki milletlerarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” sebebiyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği

Araştırma Alanları: Fizik, Uygulamalı, Nanobilim ve Nanoteknoloji

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Daha artı data için: https://me. bilkent. edu. tr/TR/4-kadro/536-selim-hanay/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Prof. Dr. Murat KURUDİREK

“Nükleer bilim ve teknolojisi alanında radyasyon güvenliği, radyasyon dedektörleri, nükleer teknolojilerde ileri malzemeler, atomik özellikler, foton ve parçacık radyasyonu ile etkileşme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” sebebiyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Fizik Eğitimi

Araştırma Alanları: Nükleer Bilim ve Teknolojisi

Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü

Daha pozitif veri için: https://atauni. edu. tr/murat-kurudirek

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Bekir AKGÖZ

“Nanomekanik alanında mikro ve nano ölçekli mekanik problemlerin matematik modelleri ile boyut etkisine bağlı analizleri, yüksek mertebeden elastisite teorilerinin nano teknolojiye uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Mekanik

Araştırma Alanları: İnşaat Mühendisliği, Mekanik, Malzeme Bilimleri, Kompozitler, Nanobilim ve Nanoteknoloji

Görev Yeri: Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Daha pozitif data için: https://avesis. akdeniz. edu. tr/bekirakgoz/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Dr. Arif Engin ÇETİN

“Mühendislik alanında optik, fotonik, plazmonik, nano-teknoloji ve mikro-sıvı teknolojileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” sebebiyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Mühendislik, Biyotıp, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Optik, Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Görev Yeri: İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi-Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri Laboratuvarı

Daha fazla veri için: https://www. ibg. edu. tr/research-programs/groups/cetin-lab/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Işık Halkası EŞSIZ ERŞAHİN

“Çevre mühendisliği alanında evsel atıksuların her tarafta kullanımı, membran teknolojisi ve çevre ekonomisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Atıksu Temizleme, Çevre Ekonomisi, Enerji Verimliliği, Evsel Atıksuların Her Yerde Kullanımı, Membran Teknolojisi, Modelleme

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla veri için: https://yüksekokul. itu. edu. tr/ozgunha/Hale-%C3%96zg%C3%BCn-Er%C5%9Fahin/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Elif SERTEL

“Uzak kavrama alanında arazi örtüsü/kullanımı değişimlerinin belirlenmesi; derin öğrenme-suni zeka yöntemlerinin süper-çözünürlük, pan-keskinleştirme, obje tanımlama ve segmentasyon problemlerine uygulanması; uzaktan kavrama veri ve yöntemleri ile kuraklık belirleme, tarımsal uzakta sezgi uygulamaları; makine öğrenmesi; toprak tuzluluğunun uydu teknolojileri ile izlenmesi; geometrik doğruluk analizleri; peyzaj metrikleri ve çevresel uzak algı uygulamaları konularındaki milletlerarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Geomatik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Uzakta Algılama

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://akademi. itu. edu. tr/sertele/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YERCİ

“Yüksek verimli ve maliyet-etkili güneş hücrelerinin geliştirilmesi ile bilgisayarlar-arası data transferini maliyet etkili olarak hızlandıracak olan silisyum fotoniği konularındaki milletlerarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Mikro ve Nanoteknoloji

Araştırma Alanları: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Optik, Güneş Enerjisi, Fotonik

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü

Daha artı bilgi için: https://eee. metu. edu. tr/tr/personel/selcuk-yerci

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

“Hücreli biyolojisi ve proteomik alanlarında memeli sentrozom/silyum kompleksinin biyolojisi ve nadir kalıtımsal hastalıklar konularındaki milletlerarası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” sebebiyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları: Hücresel Biyolojisi, Biyoloji, Hücresel, Bilim&Doku Bilim, Mikroskopi

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Daha fazla data için: https://mysite. ku. edu. tr/ekaralar/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Nurcan TUNÇBAĞ

“Biyoenformatik ve hesaplamalı sistem biyolojisi alanında ağ tıbbı, trans-omik data entegrasyonu, yapısal biyoenformatik konularındaki uluslararası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” nedeniyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Araştırma Alanları: Mühendislik, Fazla Disiplinli Matematik, Hesaplamalı Biyoloji

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Daha artı veri için: http://mysite. ku. edu. tr/ntuncbag/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Muhammed Talha ÇİÇEK

“Tarih alanında Çağdaş Ortadoğu Tarihi ve Osmanlı Modernleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” sebebiyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Araştırma Alanları: Tarih

Görev Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Daha artı veri için: https://avesis. medeniyet. edu. tr/talha. cicek

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Prof. Dr. Burcu ÖZCAN

“Enerji ve çevre ekonomisi araştırma sahalarında yer alan ‘ekonomik yükselme/yeniden yapılanma ve enerji üretimi/tüketimi ilişkisi’ ile ‘ekonomik yeniden yapılanma ve çevresel refah ilişkisi’ne karşın konulardaki uluslararası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” nedeniyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: İktisat Teorisi

Araştırma Alanları: İktisat

Görev Yeri: Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://iktisat. iibf. firat. edu. tr/tr/academic-staffs

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI

“Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında fazla psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki milletlerarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” sebebiyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırma Alanları: Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Davranış Bilimleri, Psikoloji, Ortak Disiplinler

Görev Yeri: Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Daha pozitif data için: https://www. artvin. edu. tr/seydi-ahmet-satici

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Recep ULUCAK

“İktisat alanında çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki milletlerarası düzeyde üstün kaliteli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: İktisat Politikası

Araştırma Alanları: İktisat

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis. erciyes. edu. tr/r. ulucak

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Tilbe Göksun YÖRÜK

“Bilişsel gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında, dil ve bilişsel gelişim, multimodal akıl ve irtibat ile dilin nöropsikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özendirme Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Psikoloji, Gelişim; Psikoloji, Deneyde Kullanılan; Psikoloji, Ortak Disiplinler

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Daha pozitif data için: http://www. tilbegoksunyoruk. com/index. html

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime milletlerarası düzeyde manâlı katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 75. 000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca 50. 000 TL araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü benzer değeri olarak oluşturulmuş yer alan Özel Ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime milletlerarası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2021 yılı ödül miktarı 75. 000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Hizmet Ödülü, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. Hizmet Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 50. 000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Özendirme Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte milletlerarası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın birincil gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Oysa, bayan tatbik sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir sene ek edilir. Özendirme Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 30. 000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Yelken Direği Çalışmaları Ödülü, Özendirme Ödülü benzeyen değeri olarak Sırık çalışmaları ile bilime verdiği katkılar nedeniyle üstün kaliteli çalışmalara sahip hayattaki genç tahlilci ve bilim insanlarına verilir. “Sırık Çalışmaları Ödülü” ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Ödül kazanan bilim insanlarımızı tebrik ediyor, aday belirten kuruluş ve kişilere, değer biçme sürecinde atama bölge bilim insanlarına, üyelerimiz ve çalışanlarımıza katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı saygılarımızla arz ediyoruz.

Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve bu akşam 22.10’da yapılacak olan Ballon d’Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor

— Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Habermetre – Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir