3 yılda 684 hektarlık alan orman vasfından çıkarıldı

Devlete Ait Gazete ’de 6 ve 7 Ocak 2022 tarihlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Kastamonu ve Manisa ’da 611 bin 848 metrekarelik, Mersin ve Ankara ’da ise 376 bin 494 metrekarelik bölge almak üzere toplam 988 bin 342 metrekarelik alan orman sınırı dışına çıkarıldı.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen bu kararı orman katliamına davetiye çıkarılması olarak değerlendirdi.

“684 HEKTARLIK ORMAN, TÜZÜK AYKIRI BİR ŞEKİLDE ARSAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Açıklamasında yayımlanan son iki karardan önce üç ayrı kararın daha çıkarıldığını andıran CHP ’li Başevirgen, son kararlarla birlikte Türkiye ’de 684 hektar alanın ağaçlık vasfını yitirdiğini ve arsaya dönüştürüldüğünü söyledi.

CHP ’li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2018 yılında 6831 Sayılı Orman Kanununa eklenen Ek 16. Madde Dahilinde yürürlüğe konulan Orman Sınırları Dışına Tümdengelim İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile bugüne değin 6 milyon 843 bin 788 metrekarelik ağaçlık bölge orman vasfından çıkarılarak arsa olarak tescillenmiş oldu. Yani Türkiye ’de 684 hektarlık ağaçlık bölge Anayasaya tutarsız bir şekilde arsaya çevrildi.

Yapılan bu uygulamalar anayasaya aykırıdır. Anayasamızın 169. Maddesi ‘Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.” hükmü ile  ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir etkinlik ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel bağışlama çıkarılamaz.

Ormanları tutuşmak, ormanı imha etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel bağışlama kapsamına alınamaz. ’ hükümleri bulunmaktadır. Yani Anayasamız, ormanları koruma güvencesini devlete görev olarak tevdi etmiştir.”

“EKOSİSTEM BOZULUYOR”

Uygulamaların savunulur bir yanı olmadığını altını çizen CHP ’li Başevigren açıklamasında ağaçlık alanların değil edilmesinin ekosistemi yok ettiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “‘Üstünde tatmin edici miktarda ağaç bulunmuyorsa orası orman değildir ’ düşüncesi son derece hatalı.

Orman alanları bir bütün olarak düşünülmelidir. Orman koskocoman bir ekosistemdir. Bu ekosistemde yer alan bütün bileşenlerin manâlı fonksiyonları var. Orman; ağaç, öteki bitki, hayvan, mikroorganizma ve toprak gibi canlı cansız unsurların birleşiminden meydana geliyor. Üstünde ağaç değil diyerek taşlık, kayalık alanlar orman dışına çıkarılırsa o ekosistemin tüm dengesi bozulur.”

 “ORMAN KATLİAMINA DAVETİYE ÇIKARTILIYOR, MÜTEAHHİTLERİN ÖNLERİ AÇILIYOR”

Türkiye ’de 23 milyon hektar orman alanı bulunduğunu söyleyen CHP ’li Başevirgen, Cumhurbaşkanı kararlarının ormanlarda katliama sebep olduğunu ve müteahhitlerin önünü açıldığını ifade etti.

CHP ’li Başevirgen açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Minik bir kısmını yapılaşmaya açsak ne olur ama?  diyerek orman katliamına davetiye çıkarılıyor. Alınan bu kararların benzerlerini maalesef çoğu yer için çıkarmaya devam edecekler ve ola ki de on binlerce hektarlık orman alanını değil edecekler.

Gözüne kestirdiği alana yapı yerine getirmek isteyen birçok müteahhidin önü de bu yolla çözülmüş olacak. Arsa vasfına dönüştürülen bu alanların kimlere hangi kasıt ve bedellerle satılacağına da yakın zamanda göreceğiz. Rant ve talandan beslenen bu zihniyetin yıllarca verimli tarım alanlarını da betonlaştırdığını unutmamak gerek. Orman katliamına davetiye çıkartılıyor, müteahhitlerin önleri açılıyor.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir