4 bin 175 personel alımı gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel, Aile Sosyal Yardım Personeli ve Yurt Idare Personeli olmak üzere üç farklı bölge üzerinden personel alımı gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KULLANIM EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri aralarında gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU KILAVUZU

4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Birim ve İl Dağılımı

Yurt Idare Personeli (4/B) Pozisyonu Birim ve İl Dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden antre yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilmiş vakit içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da ansızın fazla pozisyona şartları tutan adaylar yalnızca bir birim veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KULLANIM ŞARTLARI NELER?

Genel Koşullar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı daha alçak bentlerinde açıklanmış koşulları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle tatbik yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun almak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, ihtiyarlık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış edinmek,

ç) 65 yaşını bitirmemiş elde etmek,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi zarfında sözleşmeli personel pozisyonunda devir yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya anlaşma dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe ulus kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında baştan istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı ya da proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş ya da sıhhat sebebiyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, bölüm bulunmakla beraber o birimde benzer unvan ve niteliği haiz anlamsız pozisyon bulunmaması veya minimum bir yıllık fiili egzersiz şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir takvim umma süresine yan değildir)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir