4 bin 175 personel alımı gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü imtihan ile sözleşmeli personel alınacak. Personel alımı 4/B Sözleşmeli Personel, Aile Sosyal Takviye Personeli ve Yurt Yönetim Personeli almak üzere üç öbür bölge üzerinden gerçekleştirilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI TATBIK KILAVUZU

4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

Aile Sosyal Yardım Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı


AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE VAKIT?

Adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Ulus İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden antre yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen zaman içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ansızın artı birim mezunu olan ya da ansızın artı pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı daha alçak bentlerinde kayıtlı koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun almak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya adalet kazanmamış edinmek,

ç) 65 yaşını bitirmemiş almak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi zarfında sözleşmeli personel pozisyonunda devir yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ya da sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında baştan istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile benzeşen veya sıhhat nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş oluşturacağı hizmet birimi bulunmaması, bölüm bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması ya da en az bir takvim fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine alt olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık umma süresine emrindeki değildir)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir