65+ Yaşlı Hakları Derneği ’nden Isparta’daki kırılgan gruplar için ‘afet planlaması’ çağrısı

65+ Ihtiyar Hakları Derneği, Isparta ’da yaşanan ve günlerce süren elektrik kesintisi hakkında yazılı bir izah etme yaptı. Büyük Kasaba ve köylerin facia durumları karşı büyük ölçüde ön çalışmasız olduğu belirtilmiş açıklamada, felaket öncesi hazırlık ve bütünleşik planlamadan oluşan tehlike yönetiminde ise büyük eksikliklerin olduğu vurgulandı.

“EKSİKLİKLERİN ACİLEN GİDERİLMESİ HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR”

Açıklamada yaşlılar ve bakım/destek ihtiyacı olan tüm kırılgan gruplar açısından eksiklerin hemen giderilmesinin hayatî öneme sahip olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Isparta ’da yaşanan elektrik kesintisi krizi hepimiz için uyarı olmalı. Isparta ’yı dondurucu soğuk ve karanlığa hükümlü eden elektrik kesintilerinde can kaybı olmaması sevindiricidir. Oysa, Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşamış 70 yaşında bir vatandaşımızın, bu kriz ortamında kendisine ulaşan, sağlığını, esenliğini kontrol eden, müdahale ihtiyacını değerlendiren biri olmadan hayatını kaybettiği, ve durumun birkaç gün daha sonra oysa komşuların ilgilenmesiyle ortaya çıktığı da bir gerçektir.

*Hem, evde, oksijen tüpü gibi medikal desteğe ihtiyacı olan, ya da hareketliliği kısıtlı hastaları bulunan ailelerin ciddi stres aşağı kaldıkları da görülmüştür. Bu koşul, ‘bütünleşik bir planlama ve hazırlığın ’ ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

65+ Yaşlı Hakları Derneği, felaket yönetimi konusunda uyarı ve önerilerini ise şu şekilde açıkladı:

I. “Facia Yönetimi”nin sadece insanları yıkıntıilginç altından kurtarmak, hastaneye yetiştirmek, emrindeki-gın söndürmek gibi müdahaleler olmadığını, aksine en büyük önceliğin insanları tehlikelerden gözetmek ve mevcut riskleri afetlerin öncesinde azaltmak olduğunu artık kavramak, kabul etmek ve kentlerimizi, köylerimizi buna tarafından aranje etmek durumundayız.

II. Her şeyden önce, her mesken yerinin kendi koşullarına göre hazırlanmış, kes-yapıştır ol-mayan, katılımcı, kapsayıcı ve işler planlama yapılmalıdır.

III. Lokal yönetimler,

• kendi yetki alanlarında afetlerden etkilenecek yaşlı ve bakım/takviye ihtiyacı olan kırılgan kimseleri önceden belirlemeli ve yardım grupları oluşturulmalı,

• felaket uyarısı yapıldığında bu kişilere veya ailelerine, komşularına ve onlardan sorumluluk sahibi des-tek gruplarına ulaşarak özel olarak uyarmalı,

• gerekiyorsa çabucak tehdit altındaki bölgeden uzaklaştırabilecek veya terhis edilemeyecekleri durumlar için portatif ısıtıcı, sağlık vb. malzemelerin acilen temini için hazırlıklar yapmalı,

• facia esnasında sağlık durumu ve esenliklerini denetim edebilecek kapasiteyi oluşturmalı, bunun için gerekiyorsa takviye grupları ile birlikte tüm gönüllüleri seferber etmeli,

• yaşlı ve bakım/destek ihtiyacı olan kırılgan kimseler, bilhassa zeki telefon gibi dijital araçları göstermek konusunda eğitilmeli ve dayanışma amaçlı sosyal medya gruplarına dahil edilmeli,

• yaşlı ve kırılgan durumda şahısların aile bireyleri, yakınları, komşuları bu kişilerle ilgili hazırlıklar konusunda önceden bilgilendirilmeli, planlamanın faal paydaşı olarak eğitilmeli ve onların ihtiyacına özel ivedi durum malzemeleri hazırlanmış bulundurulmalıdır.

“HER KURUMUN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ”

Yorumlama şu ifadelerle son buldu:

“Yazın orman yangınları, kışın kar fırtınaları, ayrı mevsimlerde seller, ülkemizin öyle çok yerleşimini tehdit eden deprem gibi yıkım durumlarına aleyhinde her kurumun üstüne düşen görevler olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. İlgili kamu kurumları değin, elektrik dağıtımı ve ulaşım gibi esas hizmetleri yürüten özel şirketler de bu konuda sorumluluklarına sahip çıkmalıdır.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir