AYM Başkanı’ndan bireysel başvuru mesajı

AYM ’nin yeni üyesi Kenan Yaşar ’ın ant törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ulus Başdenetçisi Haysiyet Malkoç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

‘ADALETİN GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖRÜLMESİ GEREKİR ’

AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerinin görevlerinin yemin metninde özetlendiğini belirterek,

“Yasama ve yürütme yetkisini kullananlar gibi AYM üyeleri olarak bizler de göreve başlarken, Anayasayı, esas adalet ve özgürlükleri koruyacağımıza dair söz veriyoruz. İnsanın hakları, hukuk-hak üzerine Mukaddime ’de söylenenlerin benzerlerini, devlet geleneğimizde önemli yere sahip olan siyasetnamelerde de bulmak mümkündür.

Nizamülmülk ’cilt Tunuslu Hayreddin Paşa ’ya kadar yönetim üstüne düşünen derhal cümbür cemaat adaletin tesisi ile esas hakların korunmasının toplum ve devlet hayatının devamı bakımından yaşamsal derecede kayda değer olduğunu vurgulamışlardır.

öte yandan tarihsel tecrübe adaletin sağlanmasının bir söz veya söylem yok eylem meselesi olduğunu göstermiştir. Adaletin gerçekleşmesi, gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Eylem olarak adalet hakkaniyete uygun nesnel bir yargılama yaparak hakkı saptama etmeyi ve tespit edilen hakkı teslim etmeyi gerektirmekte”  dedi.

‘HAK EKSENLİ KARARLAR VERMEYE DEVAM ETMEKTE ’

Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve esas hakların korunmasında Anayasa Mahkemelerinin manâlı bir rol oynadığına şive yaparak,

“Bu anlamda kuruluşunun üzerinden 60 sene geçen Türk Anayasa Mahkemesi de bilhassa bireysel başvurunun kabulüyle birlikte temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir.

Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru formu ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmekte.

Bu kararlarda yaşam hakkından, adaletli yargılanma hakkına, özel hayata saygı hakkından açıklama özgürlüğüne değin, Tüzük ve kanunlarla teminat altına alınan insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanmakta” diye konuştu.

‘BİREYLERE GÜVENCE SAĞLAMAKTA ’

Arslan, 2010 Tüzük değişikliğiyle hukuk sistemine giren ve 2012 yılından itibaren uygulamaya geçen kişisel başvuru formu yolunun, hakkın tespiti ve teslimi anlamında adaletin tecellisine fazla kayda değer katkılar yaptığına dikkat çekti. Arslan,

“Anayasa Mahkemesinin kararlarında vurgulandığı üzere kişisel uygulama kurumu esas hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesinde bireylere en üstteki düzeyde teminat sağlamakta.

Diğer yanlamasına kişisel başvurudaki 10 takvim tecrübemiz, bize bu adalet arama yolunun etkin olabilmesinin bahşedilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine tabi olduğunu göstermiştir.

Anayasa Mahkemesi, adalet kararlarının icrasının suçlama sürecinin bütünleyici unsuru olduğunu, kararın uygulanmaması halinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir.

Yargılamanın yararsız ışık halkası geldiği yerde ise toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır” ifadelerini kullandı.

‘TEDBİR ALINMASINI GEREKTİRMEKTEDİR ’

Arslan, kişisel başvurunun amacının yalnızca başvuruya konu maddi ihlalin giderilmesi olmadığına sinyâl ederek,

“Bunun yanında kişisel başvurunun nesnel etkisi, ihlal kararlarının dikkate alınarak benzer konuda ortaya çıkabilecek yeni ihlallerin önlenmesini gerektirmekte. Bu noktada Tüzük Mahkemesinin ihlalin kaynağına ilişkin tespitleri yük kazanmakta.

Hak ihlali oturmuş yönetimsel uygulamadan, yargısal yorumdan veya şahsen kanundan kaynaklanabilmekte. İhlalin kaynağına kadar idarenin, adalet veya yasama organının harekete geçerek Anayasanın ihlaline neden olan sorunu ortadan kaldırması ve aynı ihlalleri önlemesi beklenmekte.

sonuç olarak, hukuk sistemimiz açısından büyük bir kazanım olan bireysel başvurunun sürdürülebilmesi verilen kararların yeni ihlalleri önleyecek şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Bu da hiç kuşkusuz idarenin, mahkemelerin ve yasama organının sadece fiziksel ihlali gidermekle yetinmeyip yeni ihlallerin önlenmesine karşın önlem almasını gerektirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan ’ın konuşmasının peşinde yeni aza Kenan Yaşar yemin içti. Arslan, görevine başlayan Yaşar ’a kisve giydirdi.

Yorum yapın

SMM Panel