Babacan, partisinin ekonomi planını açıkladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul ’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı.

Babacan ’ın peşinde laf bölge DERMAN Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı eylem planının ayrıntılarını paylaştı.

Konuşmasında “Ne yapmamız gerektiğini mükemmel biliyoruz. Yalnızca yapılması gerekenleri yapacağız” ifadelerine yer veren Babacan şunları söyledi:

* Kuvvetli ekonomi ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir. Güçlü bir ekonomi oysa ve fakat, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde baskın olduğu bir Türkiye zemininde yükselecektir.

Türkiye ’nin birey başına düşen milli gelirde, gelir dağılımı adaletinde, uluslararası kanunsuzluk seziş endeksinde ve dünya ekonomileri arasındaki sıralamasında geriye gittiğini rakamlarla anlatan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE ’NİN YARINLARINI TASARLIYORUZ

*Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘kuvvetli, sürdürülebilir ve kapsayıcı çoğaltma ’ hedefi yer alıyor.

*Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün açıklayacağımız eylem planını bütünleyici nitelikte.

*Eylem planlarımızla birlikte Türkiye ’nin yarınlarını şimdiden sistemli bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz.

*En yakın zamanda; doğa hakları, çevre, yerel yönetimler, şehircilik, sanayi, enerji, eğitim, KOBİ ve esnaf gibi alanlarda da eylem planlarımızı açıklayacağız.

*Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makro ekonomi ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten hamlelere odaklanacak.

*Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir şekilde faydalanması nedeniyle iyi planlanmış sosyal politikalar uygulanacak.

*Türkiye ’nin yeşil ekonomiye geçişine doğa hakları ve çevre eylem planımız öncülük edecek.

*Eğitim eylem planımız, gençleri yarınların bilgisi ve becerisiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK TEK HANELERE DÜŞECEK

Birey maşına düşen milli geliri, cumhuriyet tarihinde ilk kere, iktidarlarının birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini söyleyen Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında tek haneli rakamları hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Babacan, eylem planının beş esas hedefini şöyle sıraladı:

* Birinci hedefimiz; Türkiye ’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına millî geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir.

* İkinci hedefimiz; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtarmaktır. Aşırı yoksulluğu baştan sıfırlamaktır.

*Üçüncü hedefimiz; dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır.

* İlk üç hedefimizi, Türkiye ’nin yıldızını dünya çapında aydınlanmak nedeniyle belirledik. Çünkü, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif ’in dediği gibi; ‘Dünya koşuyorken yolun üzerinde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz ’şiarıyla hareket ediyoruz.

*Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi ’nin sürücü belgesi ve liyakat sahibi kadroları olacağını gayet iyi biliyoruz.

* Dördüncü hedefimiz; enflasyonu bir defa daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmektir. Tekrar iş başa düşecek.

*Ve beşinci hedefimiz; işsizlik oranını tek haneli seviyeye baştan çekmektir.

KAMUNUN BÜTÜN HARCAMALARINI İKTİDARIMIZIN İLK 90 GÜNÜNDE BÜTÇEYE TAŞIYACAĞIZ

Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planında yer alan bazı maddeleri ise şu sözlerle açıkladı:

*İstikrar odaklı ekonomi ve finans politikaları izleyeceğiz .Vaktizamanında bana ‘Fren Ali ’ diyenlerin Türkiye ’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi ’ değişken artış modelini derhal terk edeceğiz.

* Ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamayan ve aralıksız güven kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz.

* Parasal kaide uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı ayla getirerek öngörülebilirliği arttıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimî nitelikte sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyeceğiz.

*Kamunun bütün harcamalarını, iktidarımızın birincil 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Çünkü bütçe dışı bir sürü meslek oluyor. Bütçe Meclis ’cilt geçiyor, uyan yok. Bütçe ’nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis ’in haberi değil.

*Bütçe dışı yöntemlerle millet harcaması yapılmasına son vereceğiz. Transparan olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘emin hesap komisyonu ’ kuracağız.

*Partili ve çevrili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber devlet kurumlarında yaşanan tahrip, hesaplı bunalımın asıl tetikleyicilerinden birisi oldu. ‘Yeter bundan böyle ’ diyeceğiz.

*Ekonomi yönetimine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda; Merkez Bankası ’nı bütün bağımsızlığa kavuşturacağız.

*Merkez Bankası başkanının, başkan yardımcılarının ve kurul üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınmasını engelleyeceğiz.

TUİK ’E GÜVEN TESTİ ZORUNLULUĞU

TÜİK ’i, rakamları akort etme enstitüsü olmaktan çıkartacağız. TÜİK ’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar kadar güven testine emrindeki tutulmasını zorunlu ışık halkası getireceğiz.

* TÜİK ’e bir dış yoklama mekanizması kuracağız. DERMAN Partisi iktidarının ilk 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Define birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve bütün bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu ’nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız.

* Varlık Fonu ’nda bulunan KİT ’leri ve öteki halk varlıklarını, define ve özelleştirme idaresi gibi yapılara bağlayarak iyi yönetilmesini ve sürükleyici denetlenmesini sağlayacağız.

* Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına ve ofislerine vuracağız. Yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

* Toplum vicdanımızda açılan yaraları iyileştirmekte ve israfı önlemekte kararlıyız.

* Bu kapsamda; Millet Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını lakin tamamını teknik, yönetimsel, yasal ve yasama denetimine tabi tutacağız. Kaçış yok.

*Derman Ekonomisi ’nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin deha heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

ULUS İHALE KANUNU ’NU SİL BITMIŞ YAZACAĞIZ

*Kamu ihale kanununu da sil baştan, her yerde yazacağız .Avrupa Birliği ’nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız.

*Ulus İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yanlamasına 200 ’e yakın kez değiştirildi. Millet İhale Kanunu ’nun değiştirilmesinde Meclis ’te nitelikli reşitlik şartı getireceğiz. İmar kaynaklı rantları adaletli bir şekilde vergilendireceğiz.

*Ücretliler üzerindeki aidat yükünü azaltacağız. En Az ücretle, düşük ücretle çalışanların eline geçen ücretin net miktarını arttıracağız.

*Kazanç vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel ihtiyaçlar üzerindeki ÖTV ’yi kaldıracağız, KDV ’yi indireceğiz. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği istikametinde istikrarlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz.

*Gümrük Birliği ’ni hizmet, halk alımları ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

*Türkiye ’ye aracısız yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım sektörlerinin rekabet gücünü arttıracağız.

GENÇLERE VE KADINLARA YENİ İMKANLAR

Gençlerin tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik gibi kırsal alanlardaki meslek ve istihdam imkânlarından daha pozitif yararlanmalarını sağlayacağız.

* Mahalle semt kreş ve yaşlı bakım merkezleri kadın istihdamının artmasına takviye verecek çok kayda değer adım olacak.

* Engelli vatandaşlarımızın bilhassa yazılım, kodlama, siber emniyet, e-ticaret uzmanlığı, büyük bilgi yöneticiliği gibi alanlarda kalifiye eleman olarak istihdam edilmelerini manâlı bir konu olarak görüyoruz. 119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye ’yi güçlü, saygın, hür ve zengin bir ülke yapma idealimizde kilometre taşı olacak.

*Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. Ülkemizi daha önce 2001 ve 2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün yaşanan siyaset, hukuk ve ekonomi krizinden kurtarmak da yeniden bizlere nasip olacak.

*Anlatacak hiçbir başarı hikayesi kalmayan bu iktidarın, iki taraflı akıl ve istişare dönemindeki başarılarımızı istismar etmesine izin vermeyeceğiz.

*Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz. Ülkemiz için fazla daha iyisini, yeniden bizler yapacağız.”

EYLEM PLANININ DETAYLARI

Eylem planının detaylarını Babacan ’ın peşinde sunum yapan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı paylaştı. DEVA Partisi ’nin yeni eylem planı şu sekiz başlıktan oluşuyor: Ekonomi yönetiminin güçlendirilmesi, para politikası, maliye politikaları (bütçe ve ödenti), finans politikaları, ihracat, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, iş gücü politikaları ve mesleki eğitim politikaları.

Türkiye ’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve parasal yapıların heba edilmesi gibi can yakıcı sorunları olduğunu söyleyen Çanakcı, son dönemde yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu.

“Maceracı ekonomi politikaları Türkiye ’yi fakir ülkeler ligine doğru tez sürüklemektedir” diyen Çanakcı ’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ÇOKLU ÜCRET UYGULAMASI KALDIRILACAK

*Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumluluk sahibi bir kurum kuracağız. Devlet Tasarlama Teşkilatı ’nın kapatılması büyük bir hatalı olmuştur. Benzer isimde olmasa bile, aynı fonksiyonları ifa edecek bir kuruma ihtiyacı var.

*Halk görevlilerinin aniden artı yerden kazanç elde etmesi, bilhassa son dönemlerde ulus vicdanını içten yaralayan bir olay. Bunun da ortadan kaldırılmasını ve bununla ilgili hukuki altyapılar hedefliyoruz.

*Türkiye, OECD Mali Eylem Gücü kadar gri listeye dargın durumda. Mali Eylem Gücü ’nün uyum standartlarına bütün düzen sağlama konusunda eksikliklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan bir adam başına, siyasi nüfuz sahibi şahısların ve yakınlarının transferleri ve finansal işlemlerinin fazla daha yakın gözetime yan tutulmasıdır. DERMAN Partisi iktidarında bu düzenlemeyi de hayata geçirerek tam harmoni sağlamayı hedefliyoruz.

*Halk bankaları kuruluş amaçlarıyla tutarlı olmayan kredilendirme faaliyetlerine girdiler. Bugün Irk Bankası esnafın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası yok. Medyadan, fazla öbür sektörlere kadar kredilendirme var. Millet bankalarına keza sektör ayrıca de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit ve kriterler getirmeyi öngörüyoruz. Millet bankalarının sektör içinde rekabeti bozmamalarını sağlayacağız. Kamunun yoklama ettiği büyük şirket ve bankaların yüzde 25 oranından eksik olmamak üzere halka açılmasını hedefliyoruz.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir