Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı

İçtihat Bülteni ’nden edinilen bilgiye takriben, ailesiyle birlikte gittiği lüks otelde semaverden dökülen çay sebebiyle yaralanan M.B. (22), hastaneye kaldırıldı. Genç kızın bacağında yanıktan ötürü kalıcı iz kaldı. Tüketici Mahkemesi ’ne müracaat eden genç kız, otel işletmecisi ve kazaya sebep olan otel çalışanından davacı oldu.

Çalışanın dikkatsizliği sonucu bacağına semaverden akarsu döküldüğünü, bacağında daimi eser özelliğinde yanık izi oluştuğunu, okul ve iş hayatının aksadığını, durum tarihinde yirmi iki yaşında bir genç kız olan davacının bacağında ömür boyu kalacak yanık izinden dolayı maneviyat büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Davalıların kusurlarından doğan zarardan sorumlu olduklarını ileri sürerek 1.000 TL fiziksel 20 bin TL manevi tazminatın faiziyle ödetilmesini talep etti. Davalılar, yanık izlerinin daimi olacağına dair dosyada bir delil bulunmadığını, istek edilen 1.000 TL fiziki tazminatın dayanaksız olduğunu, manevi tazminata dair hukuki koşulların da oluşmadığını belirterek davanın reddini savundu.

“KALICI YANIK İZİ OLUŞTU”

2. Alıcı Mahkemesi, davacının vücudunda oluşan yanık sebebiyle kalıcı eser özelliğinde iz kalacağının belirlendiği, olayda sanık şirket çalışanının kusurlu olduğunun mahkumiyet kararı ile kesinleştiği gerekçesiyle 20 bin TL manevi tazminata ve 1.000 TL fiziksel tazminata karar verdi.

Davalılar, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, manevi tazminatın fazla olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Tekrar görülen davada Alıcı Mahkemesi, ilk kararında direndi. Davalılar bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Bütün 10 sene süren davada son noktayı koyan Yüksek duruşma, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şöyle denildi: “Olay tarihinde davacının yaşı ve ‘daimi eser özelliğinde yanma izi kalacağı ’nı belirten adli tıp raporu, yanığın davacının vücudunda bulunduğu yer ve olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü ile sanık şirketin tatil hizmeti alınan profesyonel hizmet beklenen bir konumda olduğu dikkate alınmalıdır. Semaverdeki kaynar suyun dökülmesi sonucu yaşanan kaza sebebiyle davacının bacağında oluşan yanık izi nedeniyle mahkemece davacı lehine hükmedilen manevi tazminatın yanına varılmaz pahada olmadığının kabulü gerekir.

Hukuk Genel Kurulu ’nda yapılan görüşmeler esnasında, manevi tazminatın zenginleşme arabulucu olmadığı, mahkemelerce başkaca olaylarda hükmedilen manevi tazminat miktarları birlikte değerlendirildiğinde orantılılık ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiği, böylece hükmedilen tazminatın fahiş olduğu ileri sürülmüşse de Kurul çoğunluğu göre bu bakış benimsenmemiştir. Temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.” (İHA)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir