Başvurularda son gün yaklaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonu için alım gerçekleştirecek. Kullanım şartları belirlenen personel alımı pozisyon ve il dağılımı da paylaşıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI UYGULAMA KILAVUZU

4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Birim ve İl Dağılımı

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Millet İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden antre yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda kayıtlı vakit içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birdenbire pozitif birim mezunu olan veya birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm ya da pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TATBIK ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı alt bentlerinde belirli koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle dilekçe yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun almak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, ihtiyarlık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış almak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş edinmek,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi dahilinde sözleşmeli personel pozisyonunda atama yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına tutarsız hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya kontrat dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe halk kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında bitmiş istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı ya da proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile benzeyen ya da sıhhat nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, bölüm bulunmakla beraber o birimde benzer unvan ve niteliği haiz anlamsız pozisyon bulunmaması ya da asgari bir takvim fiili egzersiz şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir takvim bekleme süresine ast değildir)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir