Birleşik Metal-İş: Kazanımların gölgelenmesine izin vermeyeceğiz

Metal sektöründe Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmış, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları aralarında imzalar atılmıştı. Oysa bazı işçiler anlaşmaya karşı çıktı. Mersin ’deki Çukurova Holding ’e bağlı Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ÇİMSATAŞ) bünyesinde çalışan işçiler MESS aralarında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler sözleşmeye ilave talepleri ekleninceye kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı. Konuyla ilgili Birleşik Metal-İş ’deri açıklama yapıldı.

“ANLAŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI”

Birleşik Metal-İş ’in açıklaması şu şekilde:

*Metal işkolu 2021-2023 dönemi grup toplu iş sözleşmesi sonuçlarının, sendikamızı ve fabrikalardaki örgütlülüğümüzü hedef alarak kamuoyunda tartıştırıldığına üzülerek tanık oluyoruz. Metal işçisine tanıdık olmayan, işkolumuzdaki sendikal mücadeleden ve grup toplu meslek sözleşmesinin işleyişinden ve güçlüklerinden bihaber yürütülen bu kavga metal işçisinin Birleşik Metal-İş ile kurduğu enerjik bağı amaç almaktadır. Buna müsade vermeyeceğiz.

*İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sonuçlarını bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. 1 Eylül 2021 tarihinden geçerli olan kontrat ile üyelerimiz yıllık sıradan yüzde 66 oranında aidat artışı sağladı, sosyal haklarımız birinci yılda yüzde 35 yükseldi, sözleşmeye başta konulan bir takım maddelerle de yeni kazanımlar elde edildi. Birinci altı ay için zam oranı yüzde 27,7 ’dir. Bu dönemin açıklanan enflasyon rakamı yüzde 8,8 olmuştur. Sosyal haklarda alınan yüzde 35 ’lik yükselme ise açıklanan yüzde 19,25 ’lik enflasyonun üzerindedir.

*Buna kadar üyelerimizin MESS ’teki sıradan ücreti, birinci altı ay ikramiye dahil sosyal haklar hariç net 1260 lira artacak, bunun üzerine ikinci altı ay ise yine ikramiye dahil sosyal haklar hariç net 2.453 lira daha artacaktır. Özetle, sıradan vergi bölge metal işçisi üyemiz 1 Mart 2022 itibariyle 3.713 lira aidat artışı elde etmiş olacaktır. Ortalama aidat ise 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle sosyal haklar hariç net 6.025 TL ’ye, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle de en düşük 8.378 TL ’ye yükselmiş olacaktır.

*Grup sözleşmesi, MESS üyesi tüm işletmeler için geçerlidir. Kontrat süreci tamamlanmıştır.

“BAŞARININ SIRRI TÜM FABRİKALARIN MÜŞTEREK HEDEFLERDE BİRLEŞEBİLMESİ OLMUŞTUR”

*33 işletmeye bağlı 44 fabrikada yaklaşık 11 bin üyemiz için sonuçlanan bu kontrat, işkolunda ve üyelerimiz aralarında yüksek oranda memnuniyetle karşılandı. Kontrat, üyelerimizin büyük çoğunluğunun onayını alarak Başkanlar Kurulu kararıyla imzalandı. Bu sözleşmeyle elde edilen kazanımlar metal işçisinin birlik ve mücadelesinin sonucudur.

*Grup sözleşmeleri böylece fazla faktörün iç içe geçtiği süreçlerdir. Yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan bu sözleşmede üç öbür sendika, patron örgütüyle bahis yürütmektedir. Sözleşme MESS üyesi bütün işletmeleri kapsar ve buradaki işçilerin tamamı için imzalanır. Sektörel ve işletmeler özelindeki farklılıklar taleplerin ortaklaştırılmasını güçleştirir ve çaba dinamizmine tesir eder.

*Buna rağmen sendikamız bugüne dek grup sözleşmesinde işveren dayatmalarını aşmayı başarmıştır. Özellikle 2010 yılından sonra grev uygulamalarıyla da grup sözleşmesinin sadece kendi üyelerimiz için yok, bütün metal işçileri için daha ileri bir noktada sonuçlanabilmesinin yolunu açmıştır. Başarının sırrı tüm fabrikaların karşilikli hedeflerde birleşebilmesi olmuştur. Bu açıdan Birleşmiş Metal-İş ’in grup sözleşmesindeki varlığının sağladığı güvenceye dair metal işçilerinin herhangi bir tereddüdü bulunmamaktadır.

*Metal işçisinin bildiğini, bir de kamuoyuna andırmak istiyoruz:

*Birleşmiş Metal-İş Sendikası toplu meslek sözleşmesi süreçlerini, başından itibaren üyelerini katarak gerçekleştirir. Bu kontrat de böyle ilerlemiştir. Eskiz hazırlıkları fabrikalarda var olan her birim ve vardiyadan işçilerin yer aldığı “işyeri komiteleri” ile hazırlanmış, anlaşma sürecindeki gelişmeler işyeri sendika temsilcilerinin yer aldığı Toplu İş Sözleşmesi Komisyonlarında değerlendirilmiştir. Taslak hazırlığından müzakerelere, grev kararlarından sözleşmenin imzalanmasına tüm işlem, fabrikaların ortaklaşan taleplerini dikkate alarak, öyle az sendikada bulunan bu yüksek katılım araçlarıyla sürdürülmüştür.

“ÜYELERİMİZİ SENDİKAMIZLA KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABASIDIR”

*Grup sözleşmesinin zorluğu fabrikaların ortaklaşabildiği taleplerini baz almasıdır. Bu bununla birlikte grup sözleşmesindeki örgütlülüğün de temel koşuludur. Fabrikalardaki işçiler müşterek talepleri söz konusu olduğunda birlikte hareket eder. Bunu bozmaya karşın girişimler, metal işçilerinin birliğini bozmaya hizmet eder.

*2021-23 grup toplu meslek sözleşmesi 33 işletmeden işçilerin karşilikli talepleri doğrultusunda yürütüldü. Bu süreçte farklı talepler daima laf konusu olabilmektedir. Mersin ÇİMSATAŞ ’ta dükkan özelinde ortaya çıkan kimi taleplerin, imza altına alınmış grup toplu meslek sözleşmesini tanımayarak, adeta yeni bir toplu meslek sözleşmesi talebinin gündeme getirilmesi, mevcut grup sözleşmesi düzeni ve sendikal işleyiş açısından mümkün olabilecek bir koşul değildir. İşletmesel sebeplerden kaynaklanan ve üyelerimizin mağduriyetine niçin olan uygulamalar sendikamızın ve ÇİMSATAŞ işçilerinin birlikte mücadelesiyle mutlaka düzeltilecektir. Kimi çevrelerin üyelerimiz üzerinde ayrı bir beklenti ve sezgi oluşturması, üyelerimizi sendikamızla karşı karşıya getirme çabasıdır. Sendikamıza husumet besleyen bu çevrelerin manipülasyonları artık ÇİMSATAŞ işçisinin zarar görmesine niçin olacak düzeye ulaşmıştır. Buna izin vermeyeceğiz. ÇİMSATAŞ işçisinin tek güvencesi bugüne değin örgütlü olduğu sendikasıdır.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir