Çatlayan Melen Barajı’nın yüklenici firması: ‘Defalarca uyardık’

Melen Barajı ’nın yapımını üstlene yüklenici firmalar Ecetur ve Yöntaş firmaları, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ’ne eser sözleşmesinden kaynaklanan tasfiye emin hesabın çıkarılması, belirsiz alacak ve teminat mektuplarının iadesine ilişkin dava açtı.

Gövdesinde çatlaklar oluştuğu için bir türlü tamamlanamayan Melen Barajı inşaatı ile Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ’nde görülen dava dosyasında yer alan belgelere kadar şu iddialara yer verildi.

2012 ’DE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE BAŞLANDI

Melen Barajı inşaat işi sözleşmesi 17 Aralık 2012 ’de DSİ ile Ecetur A.Ş. ve Yöntaş A.Ş. Normal Ortaklığı ile imzalandı. Baraj mühendisliğinde tecrübe sahibi şirket, baraj temelinin jeolojik özelliklerinin saptama edilmesi ve üstüne inşa edilecek baraj cisim beton imalatını taşıyacak özelliklere haiz olup olmadığının tespiti ile baraj ceset imalatında kullanılacak malzemenin temin edileceği ocakların nitelik ve nicelik olarak yeterliliğe haiz olup olmadığının tespitini yaparak işe açmak istedi.

Yüklenici firma baraj temelini oluşturan kayaçların belirlenmiş bölgeleri için yazılı itirazda bulundu. Şirket, kazı çalışmalarına başladığında Kaya-1 gereç alanından elde edilen malzemenin sözleşme dökümanlarında belirtilen nitelikten farklılık gösterdiğini fark etti. Alınan numuneler DSİ ve İTÜ laboratuvarlarına gönderilerek malzemenin anlaşma konusu işe yerinde olmadığı ortaya çıktı.

 DSİ SORUNUN ÖNÜNE DUVAR ÖRDÜ

Baraj zeminin sağlamlığı ile ilgili şüphelerinin bulunduğunu gösteren şirket dava dilekçesinde, “Baraj temel parametrelerinin tespitine yönelik ek zemin araştırılması yapılması İdare ’den ısrarla istek edilmiş fakat şirketin bu yöndeki talepleri, inatla reddedilerek hemen hemen sorunun önüne duvar örülmüştür” denildi.

 ZEMİN ETÜDÜ İÇİN 14 SONDAJ TALEBİ REDDEDİLDİ

Şirket baraj ve ünitelerin yapılacağı alanlarda 14 adet 735 metre araştırma sondajı talep etti. Fakat DSİ 14. Bölge Müdürlüğü 1 Mart 2013 tarihli yazısında talep edilen sondajları yerinde bulmadı.

ZEMİN İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLANDI

Baraj temelinin taşıma gücü ve zemin parametreleri ile şüpheleri bulunan şirket uluslararası deneyime sahip Paul C. Rizzo ’ya rapor hazırlattı. Raporda baraj temelinin oturacağı zemin parametrelerinin nakliye gücü ve kaymaya aleyhinde yeterli dayanıma sahip olmayacağı tahmini ve ek zemin araştırılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bu şart ve rapor toplantıda DSİ yöneticilerine aktarıldı. Ama bürokratlar, yüklenici firmanın ek esas araştırma taleplerini kendisine keşif artışı yaratmak için yaptığı biçiminde değerlendirdi.

Şirket ile üzüntü taşıdıklarına dair beyanları denetim raporlarında bulunan bürokratlar, zemin etüdü ile ilgili yüklenici firmanın taleplerini reddetti.

BARAJIN TİPİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLARDI 

Düzenlenen yoklama raporunda ise DSİ 14. Alan Müdürü Sedat Özpınar ’ın Genel Müdür yardımcısı ve Barajlar ve HES Dairesi başkanının da bulunduğu toplantıda, “… müsade almadan tanıdık olmayan müşavir çalıştırıp, yabancı müşaviri kullanarak ilave esas araştırmaları yapıp barajın tipini başkalaştırmak istiyorlardı. Geri püskürttüm” dediği ifadeleri dilekçede yer aldı.

İDARE PLANLANAN TARİHTE BAŞLAYIN TALİMATI VERDİ

Dilekçede, idarenin baraj beden beton imalatına planlandığı tarihi aksatmayacak şekilde ivedilikle başlanması talimatının verildiği ve bu şekilde imalatın başladığı belirtildi. Şirket zemin şartlarının baraj karoser betonu için yerinde olduğuna dair İdare ’nin görüşünü yansıtan tek taraflı tanzim edilen tutanaklara imza atmaktan kaçındığını dilekçesinde belirtti. Yüklenici işyeri idarenin talimatlarıyla inşaata devam edilmesi için zorlandığını ileri sürdü.

2017 ’DE ÇATLAKLAR OLUŞTU

2017 ’de baraj temelinde öngörülenden fazla oturmaların ve derz açılmalarının gözlemlenmesinden sonradan zemin araştırmaları yapıldı. Melen Baraj gövdesinde oluşan derz çatlakları ile ilgili Orman ve Su işleri Bakanlığı ’nın 2017 tarihli ön araştırma raporunda, baraj gövdesindeki çatlakların zeminden kaynaklandığı saptama edilerek, ilave zemin araştırmalarının yapılması önerildi.

TASFİYE KOMİSYONU KURULDU

Bakanlık Tasfiye Geçici Kurul Komisyonu oluşturarak, barajda çözümleme ve saptama yaptı. Komisyon 14 Şubat 2019 ’da tuttuğu tutanak, şirket, komisyon ve DSİ 14. Bölge Müdürlüğü göre imza altına alındı. Fakat zabıt bugüne dek onaylanmadı. İdare ’nin barajda meydana gelen sorunun zeminden kaynaklandığını 31 Temmuz 2018 ’den beri bilmesine rağmen yüklenici firmaya bir hata atfetmeyerek operasyon başlatıldığı dilekçede yer aldı.

AYIPLI İŞ DEĞİL 

Yüklenici işyeri kullandığı malzemelerin ayıplı olmadığını, baraj gövdesinde oluşan derz açılmalarından iş sahibi İdare ’nin sorumluluk sahibi olup kendilerinin sorumluluk sahibi olmadığının tespitini mahkemeden istedi. Melen Barajı İnşaatı ve ikmal işlerine ait tasfiye hesabının çıkarılmasını isteyen şirket, teminat mektuplarının iadesini, alacaklarının faiziyle İdare kadar ödenmesini mahkemeden istedi.

ALACAKLARI VAKIT AŞIMINA UĞRADI

DSİ ise yapılan işin ayıplı olduğunu öne sürerek alacakların zamanaşımına uğradığını iddia etti.

GÜÇLENDİRME İHALESİ 2 YILDIR BAŞLAMADI

DSİ ’nin Melen Barajı ’nı güçlendirmek için 28 Şubat 2020 tarihinde açtığı ihaleyi de 412 milyon 151 bin değer ile Everest Madencilik A.Ş kazanmıştı. Şirket ile kuvvetlendirme işi için 1 Haziran 2020-26 Şubat 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 takvim sözleşme imzalanmıştı.

ÖLÜ DOĞUM

İhaleyi 2 yıl önce en son alan firmaya İdare ’nin işe başlatmadığını bildiren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise “Heybetli bir barajın 2 yıl 9 ayda yapılması mümkün değilmiş. Dönemin bakanı 6 Mart 2014 ’te temel atarken “Tarih tutun” diyerek bitirilme tarihini vermişti. Barajın bu ayla gelmesinin nedeni ilk önce sakat başlıyor. Yani ölü doğum. Baraj tipinin yanlış seçimi, baraj yerinin hatalı seçimi. Aceleyle yapıldığı için sonunda barajın dolgusu çatlıyor” dedi.

TERFİ ETTİRİLDİLER

Bir buçuk milyar TL harcanan barajın tadilatı için yeni ihale açıldığını bildiren Fahrettin Tepe, “Bunlar dört yıl önceki rakamlardır. 2 yıl önce 412 milyon TL ’ye yeni firmaya ihaleyi verdiler. Hala firmaya işi başlatmadılar. Tamiratı için, ola ki minimum 1 milyar TL ’ye mal olacak. Yazık yok mi bu milletin parasına puluna? Verdikleri firma da iki sene oldu hâlâ tırnak çakmadı. Niye acaba? Herhâlde İstanbul ’u susamış bırakmaya istikrarlı bunlar,  Meclisteki konuşmamda neden işin başlatılmadığını Bakan Pakdemirli ’ye sordum. Bu konulara hiç girmedi.

İşin garibi o dönemim DSİ Genel Müdürü derhal Bakan Yardımcısı. Yanlışı yapan terfi ettiriliyor. üstelik o dönemin Barajlar Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan hakkında soruşturma olmasına rağmen O da terfi ettiriliyor. Millet zarara uğratılıyor ama dile getirmemize rağmen asalet edilmiyor” dedi.

İHALE DIĞER BİR FİRMAYA MI VERİLECEK?

İstimlak ile birlikte baraj için kur farkı hesaplandığında bugüne kadar yaklaşık 2 milyar dolar harcandığını bildiren Fahrettin Tepe, “Niye bahşedilen ihale başlatılmıyor. Bunun aşağıda ne yatıyor. Yoksa ihaleyi başka birine mi atamak istiyorsunuz” dedi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir