Çevreciler: Maden yönetmeliğindeki değişiklik yasalara aykırı

Denizli ’de Ziraat Mühendisleri Odası, Merkez Ziraat Odası, Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi maden yönetmeliğinde işletmeler lehine yapılan değişikliğin yasalara uygun olmadığını savunarak zeytinliklerin korunması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

STK ’lar namına konuşan Gülhan Saruhan çevrecilerin mücadelesi ile daha önce yapılan mevzuat değişikliklerinin adalet göre durdurulduğunu hatırlatarak, “Anayasal hukuk devletinde normlar hiyerarşisine göre yasalar Anayasaya, yönetmelikler ise yasalara tutarsız düzenlenemez. 1 Mart ’ta yapılan maden yönetmeliği değişikliği zeytinliklerin talanına, normlar hiyerarşisine tutarsız şekilde yasal kılıf hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.

YASALARI HATIRLATTI

Saruhan zeytinlik alanların yasalarla korunduğunu hatırlatarak, “Anayasa ’nın 44 ve 45 ’nci maddeleri tarımsal imal alanlarının korunmasını düzenliyor. 1939 tarihli Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun; zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenliyor.

Zeytinlik alanların daraltılamayacağını gösteren yasaya göre; zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi haricen toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemez. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir yeniden yapılanma ilkesine uygun bir şekilde planlı kullanımını düzenliyor. Buna rağmen maden yönetmeliğine eklenen fıkra zeytinliklerin vefat fermanıdır” diye konuştu.

ULUS YARARI KAVRAMI CİDDİ BİR TEHLİKE

Enerji amaçlı belirli şirketlere yönelik yeni imtiyazları kabul etmeyeceklerini bildiren Saruhan, “Değişiklikte yer alan ulus yararı kavramı geçmişteki olumsuz uygulamalar besbelli iken zeytinliklerin geleceği adına ciddi bir tehlikedir ve kabul edilemez.

Faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski ülkü getirme taahhüdü  geçmiş uygulamalar dikkate alındığında işlevsizdir. Yüzyıllık zeytinliklerin belirli şirketlerin kârı için taşınmaya çalışılması veya şekilsel yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün bilimsel hiçbir açıklaması yoktur. Yönetmeliğe karşı yasal mücadelemizi sürdüreceğiz. Yönetmelik değişikliği ile verilecek yeni izinler için de yasal süreci işletileceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir