Doğal sit alanlarının yapılaşmaya ve kullanıma açılmasına tepki

Bugünkü Devlete Ait Gazete ’de, Korunan Alanların Saptama, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değiştirme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Sit alanlarına ilişkin koruma usullerini belirleyen bu yönetmelik zarfında yapılan değişikliklere göre Bakanlık sit alanlarında elektrik hatlarına, barajlara ve hatta enerji santrallerine bile müsade verdi.

Bu alanlarda hayvancılık, balıkçılık, bitki yetiştiriciliği gibi böylece çok etkinlik sit alanlarında yapılabilir ayla getirildi. Oysa bu değişikliklerin bazıları, geçtiğimiz sene da Bakanlık kadar mevzuat kapsamına dargın ve Danıştay bunlardan bazılarını hukuka tutarsız bularak yürütmesini durdurmuştu.

“DÜN ZEYTİNLİKLERİ VERDİLER ŞİMDİ DE SIRA DOĞAL SİT ALANLARINA GELDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, mevzuat dahilinde yapılan değişiklilerin doğal sit alanlarını korumak yerine kullanmayı maksat aldığını belirtti. Öztunç, ‘Dün zeytinlikleri verdiler hemen de sıra doğal sit alanlarına sıra geldi. Saray iktidarının hesaplı krizden çıkış için yeni planı görünüşe göre tüm doğayı yandaşa satış” ifadelerini kullandı.

“TARİHİMİZİ, YAŞAMIMIZI PARAYLA SATIŞ İSTİYORLAR”

“Doğal sit alanında bir enerji santraline veya entegre tesise niçin ve nasıl müsade verirsiniz?” diye soran Öztunç, “Sit alanları bizim tarihimiz. Tarihimizi, yaşamımızı parayla satış istiyorlar. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş. Bilhassa 1. derece sit alanlarında, yani kesin korunacak alanlarda, belirlenmiş yapılaşma yasağı vardır. İstisnaya bile yer yoktur. Bakanlık buralarda bile balıkçılık yapılabilir, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları yapı edilebilir demiş. Daha da ötesi ikincil ve üçüncül koruma alanlarında ise enerji santrallerine, iskelelere, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere müsade veriliyor. Adı üstünde burası bir doğal sit alanı. Bunlara izin tahsis etmek için ülkede enerji santrali veya balıkçılık yapacak diğer bir yer kalmamış olmalı. Bu alanların birincil önceliği korunmasıdır. Bir sit alanına enerji santrali inşa etmeye izin saptamak nasıl bir anlayıştır? Çevre Bakanı doğal güzelliklerimizi yağmalatmak istiyor heralde. Bu yapılanların başka bir amacı olamaz” açıklamasında bulundu.

“YARGI KARARI BİLE TANINMIYOR”

Öztunç, yönetmelikte geçtiğimiz sene da değişiklik yapıldığını ve bu şansın dönmesi hakkında davanın sürdüğünü hatırlatarak şöyle dedi:

“AKP iktidarının bu yönetmelikle kavgası biliyoruz ancak senelerdir sürüyor. Doğal sit alanlarıyla olan dertleri bir türlü bitmedi. Önce Bakanlık aldığı ilke kararlarıyla yönetmeliğe tutarsız olan faaliyetleri kullanmak istedi. Sonra yetmedi, doğal sit alanlarının koruma ilkelerini yönetmelikte her yerde altında değiştirdi. 16 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerin iptali için açılan davada Danıştay bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuştu. Davada iptal kararı beklenirken ve halihazırda yürütmeyi askıya alma kararı olmasına karşın Bakanlık her yerde aynı şeyleri bugün yönetmeliğe koymuş. Mahkeme demiş ki bu etkinlikler hukuka tutarsız, yönetmelikten çıkması lüzumlu. Lakin Bakanlık ısrarla yönetmeliğe geri koymuş. İktidarın sit alanlarımız üzerinden para galip gelmek için aralıksız bu ısrarı inanılır gibi değil. Değil çevre koruma ilkeleri, adalet kararı bile tanınmıyor.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir