Gücü küçük bir atom bombasına denk

Ukrayna ’nın ABD Büyükelçisi, Rus askerlerinin dün vakum bombası olarak da aşina termobarik silah kullandığını da açıkladı. Büyükelçi Oksana Markarova, ABD Kongresi ’nde bir toplantıya katılarak delilleri sundu… Markarova, “Onlar Cenevre Sözleşmesi gereğince yasaklanmış olan vakum bombasını bugün kullandılar. Rusya ’nın Ukrayna ’da yarattığı tarhribat çok büyük” dedi. Eğer Rusya bilye bombası ve vakum bombası kullandığını doğrularsa, milletlerarası mahkemelerde bir soruşturma yoluna gidilebilir ve Moskova yönetimi bir suç oluşturan alabilir.

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Vakum bombası, insan bedenini buharlaştırarak iç organlarını değil ediyor. Havadaki oksijeni kullanarak yüksek ısı çıkaran bir patlamaya sebebiyet veren bomba, alışılagelmiş bir bombadan daha uzun zaman patlıyor ve etrafa hasar veriyor.

VAKUM BOMBASI ETKİSİ NEDİR, NÜKLEER SİLAH MI?

Termobarik bomba, termobarik tabanca ya da vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına tarafından evvelden ayarlanan belirtilen bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakacak oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya meydana çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz ayla getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir. Hem yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum (aylaklık) bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran bölüm niyet alanı ve uçak kadar taşınan bölüm ağırlığa tarafından fazla daha yüksek bir basınç tahribatı ve dolayısıyla maliyet faaliyet sunmaktadır.

Termobarik bomba, nükleer olmayan, fakat ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla ufak bir atom bombasına eşit bir imha gücüne sahiptir. Patlama havada meydana kazanç. Bombanın meydana getirdiği brülör maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu fazla yüksek sıcaklık oluşur.

Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi açıklanmış bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, alev alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan detaylı vakum dalgası tahrip alanındaki basıncı altında çeker. Tesir alanı içinde kalan bütün canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından daha sonra toprakta ne kimyasal, ne de nükleer atık kalır.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir