Her üç kişiden ikisi için Corona’dan bile büyük sorun

Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve artan bir şekilde derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için “Türkiye ’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021” anket çalışmasının bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 3 bin 634 birey ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına tarafından; Türkiye ’de her dört kişiden üçü iklim krizinin insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Toplumun yüzde 66 ’sı iklim değişikliği için evhamlı olduğunu belirtirken, yüzde 77 ’si aşırı hava olaylarında iklim krizinin rolü olduğunu söyledi. En dikkat çekici netice ise, toplumda her üç kişiden ikisi iklim krizinin Covid-19 ’dan daha büyük bir sorun olduğunu ve daha büyük bir tahribata yol açacağını düşündüğünü açıklama etti. öte taraftan, yurttaşların sadece yüzde 25 ’inin Paris Anlaşması ve yüzde 17 ’sinin ise Türkiye ’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine dair bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

YURTTAŞLAR ARASINDA FARKINDALIK ARTTI

Türkiye ’nin Paris İklim Anlaşması ’nı meclis onayından geçirdiği ve fazla hava olaylarının sebep olduğu yangın ve su baskını baskını gibi afetlerin şiddetlendiği bir dönemde iklim değişikliği algısını irdelemeyi amaçlayan anketin sonuçlarına göre insan faaliyetleri ile iklim krizi arasındaki tahvil konusunda yurttaşların farkındalığı geçtiğimiz yıllara tarafından azıcık daha arttı.

“Türkiye ’de son yıllarda görünen su baskını kasırga, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 77 ’si “evet” şeklinde cevap verdi. Bu oran 2019 yapılan çalışmada ise yüzde 71 ’di.

ORMAN YANGINLARININ ÇIKIŞ NEDENİ KONUSUNDA KUTUPLAŞMA VAR

Ankete katılanlara geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınların sebepleri sorulduğunda ise toplumun yalnızca yüzde 14 ’ü “iklim değişikliği” yanıtını verdi. Yangınlara terör faaliyetlerinin sebep olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 36 olurken, yangınların yanan orman alanlarını imara açma ricası sebebiyle çıktığını açıklama edenlerin oranı ise yüzde 27 oldu. İktidar cephesinde ağırlıklı olarak orman yangınlarının terör örgütlerince çıkarıldığı düşünülürken, muhalefet cephesinde ormanların imar için yakıldığı görüşü başat oldu.

“ENDİŞE YÜKSELİYOR”

Sonuçları değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır şu ifadeleri kullandı: “Ülkenin uzun süredir ruhi ve zihni ambargosunun etkisinde olduğu iktidar yandaşlığı ve karşıtlığına dayanan kutuplaşmanın iklim değişikliğinin sonuçları konusunda da etkisini görüyoruz. Bu araştırma bir kere daha yaşanan gündelik hayat ve meseleler üzerinden farkındalığın ve endişenin yükseldiğini fakat öte taraftan da ne yapılacağı konusunda hem veri eksikliğinin ayrıca de siyasi pozisyonların ürettiği farklılaşmaların olduğunu onay ediyor.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir