İktidara yakın vakıflara ikinci maaş imtiyazı

Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapıllması ’na Dair Kanun Devlete Ait Gazete ’de yayımlandı. Fazla farklı alanlara yönlendirilmiş konularda yeni düzenlemeler getiren kanunun 24 ’üncü maddesinde iktidara yakın vakıflarla ilgili bir düzenleme uyarı çekti.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Durumu Sigortası Kanunu ’na eklenen yeni maddeyle, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında devir alanların emeklililk ve ihtiyarlık aylıklarının kesilemeyeceği karara bağlandı.

YÖNETİCİLERİNE ÇİFTE MAAŞ İMTİYAZI SAĞLANMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında ‘Çifte Maaşlılar ’ kervanına Maarif Vakfı yöneticileri de katılmıştı. Kurumun 11 şahsiyet Mütevelli Heyeti, ikinci maaşa kavuşmuştu. Yönetim kademesinde 3 eski AKP milletvekili ile sonra bakan olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bulunuyordu.

Devlete Ait Gazete ’de yayımlanan madde şöyle: 

MADDE 24 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında tayin alanların bu aylıkları kesilmez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler namına Kurum tarafından artı veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması nedeniyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmez.

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirli şartları haiz olmaları kaydıyla bu Kanun ile diğer kanunlar gereğince sağlanan prim özendirme, yardım ve indirimlerinden yararlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik, takviye ve indirimlerinden usulüne uygun şekilde yararlanılmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin almak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye doğru yönelik olarak yararlanılamaz ve yararlanılmış olan prim teşvik, takviye ve indirimleri değiştirilemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin yöntem ve esaslar Kurum ile ilgisine göre prim özendirme, destek ve indirimi karşılayan bakanlık ve/ya da kurumca müştereken belirlenir.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir