İşleme alınmayan tutanağı YÖK’e gönderdi hakkında soruşturma açıldı 

Bursa Teknik Üniversitesi, cemaat yapılanması, mobing, işe son verme ve usulsüzlük iddiaları ile gündemden düşmüyor.

DERSLERE GELMEYEN AKADEMİSYENE TUTANAK 

Cemaat yapılanması iddiaları ile gündemde olan Bursa Teknik Üniversitesi ’nde sular bir türlü durulmuyor. Üniversitede, usulsüzlük yaşandığı iddialarını gündeme getiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı‘nın işine son verilmesinin peşinde, Yunanca, İtalyanca, Bulgarca, İngilizce, Almanca, Rusca ve Hırvatca elde etmek üzere toplam 7 dil haberdar olan Milletlerarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz ’ın yaklaşık 6 sene önce üniversitede kadrosu olup derslere gelmeyen bir akademisyen hakkında zabit tutturduğu ileri sürüldü.

TUTANAĞI YÖK ’E GÖNDERDİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI

İddiaya tarafından, işe gelmediği ileri sürülen akademisyen hakkında tutulan tutanak üniversite yönetimi tarafından işleme konulmadı. Korkmaz ’da tutanağı bu defa CİMER üzerinden YÖK ’e yolladı. Bu operasyon nedeniyle de İnsan ve Toplum Bilimeri Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal ’ın, keyfi olarak Doç. Dr. Korkmaz hakkında disiplin soruşturması açtığı ileri sürüldü. Korkmaz, ‘Bütün vaktinde görevi yapmamak ve baştan savma adet edinmek ’ gerekçesiyle uyarı cezasına çarptırıldı.

‘BÜTÜN ZAMANINDA GÖREVİ YAPMADI ’ CEZASI

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı soruşturma evrakında şöyle denildi:

“23.01.2022-E.44781 tarih ve sayılı iki savunma dilekçeniz.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin 3/1 fikrasında açıklama edilen “kasıtlı olarak, görevi tam ve zamanında yapmamak, ödev mahallinde kurumlarca belirlenen yöntem ve esaslan yerine getirmemek” iddiasıyla hakkınızda alaka (a) Dekanlık Onayı ile açılan Disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma dosyası ile konu ile ilgili alınan savunmanız 2547 sayılı Kanunun 53/C-b maddesi uyarınca Dekanlığımıza ulaşmıştır.

Dekanlığımız göre hakkınızda soruşturmacının düzenlediği soruşturma dosyası içerisinde bulunan data ve belgeler işığında tüm ayrıntı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dekanlığımızca soruşturma dosyası üstünde yapılan inceleme sonucunda hakkınızdaki iddianın kısmen sübuta erdiği kabul edilmiş olup 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesi uyarınca alınan ilgi (b) savunmalarınızda demeç etmiş olduğunuz gerekçeler, soruşturma konusu olan mezkur iddianın yersiz olduğunu ispatlayacak nitelikte görülmediğinden yetersiz bulunmuştur.

Daha önce bu ve sözde konulardan ikaz edilmiş olmanız gerekçesiyle 2547 sayılı Kanunun 53/D maddesinin 3 ’ncü paragrafinda açıklanmış “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalan olumlu olan veya ödül ya da galibiyet belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece daha aşağı canice uygulanabilir. Bir derece daha aşağı cezayı, başlıca cezayı vermeye yetkili makam verir” hükmünün hakkınızda uygulanma imkanı bulunamamıştır.

Bu sebeple yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili hakkınızda yapılan soruşturma sonucu sübuta eren eyleminiz sebebiyle 2547 sayılı kanunun 53/1 maddesinin (C) bendinde açıklama edilen “Görevin tam ve zamanında yapılmasında, atama mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, ilgisizlik kullanmak veya baştan savma davranmak” hükmü gereğince Dekanlığımızca “dikkat” cezası ile tecziye edildiniz.

Tecziye yazısının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 gün içinde bir üst disiplin amirine itiraz etme ile birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içinde Bursa İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın olduğunu bilmenizi ve bundan sonradan bu cins olaylara meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

YABANCI TELEVİZYON KANALLARINDA FETÖ ’NÜN KANLI YÜZÜNÜ ANLATMIŞ

Başarılı bir Akademisyen olan öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz ’ın Amerika ’da, İtalyan devletinin bursuyla okuduğu, FETÖ darbesi sürecinde Amerika ve Rus televizyonlarına terör örgütünün kanlı yüzünü İngilizce ve Rusça olarak da anlattığı öğrenildi.

 

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir