İstanbul’da ‘savaşa hayır’ mitingi

Ukrayna ’da ağır bir insani facia yaratan savaşa aleyhinde 4 Mart 2022 Cuma günü saat 18 ’de Kadıköy ’de düzenlenen eylemde ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

image small

Çerkezoğlu ’nun okuduğu karşılıklı yorumlama metni şöyle:

“SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!”

*Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yapay olarak körüklenen gerilim bir haftadır savaşa dönüştü. Rusya ’nın saldırılarıyla beraber ağır bir insani yıkımla aleyhinde karşıyayız.*Bu çatışmanın kaybedeni Rusya ve Ukrayna emekçileri öncelikle olmak üzere bölge halkları olacaktır.*Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve facia demektir!

*Savaş, baskı, zor ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!

*Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!

*Savaş, emeğin haklarının ayrıntılarıyla ortadan kaldırılması demektir!

*Savaş, iktidarların zorlama politikalarına kılıf uydurulması demektir. İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır!

*Savaş üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, doğanın imha edilmesi demektir!

*Savaş daha fazla, arzu, yoksulluk, göç ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla sağlıksızlık demektir!

*Savaş artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir

*Ilk Önce sivillerin can güvenliğini korkutma eden ağır saldırılar sürerken, Ukrayna ’yı terk etmek isteyen herkese bütün komşu ülkeler sınırlarını açmalıdır. Mültecilere sınırları kapatmak ya da ırkına, kökenine, inancına kadar sığınmacı yeğlemek insanlık suçudur.

*Savaşı durdurmak için geç değildir. Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen uzlaştırma taleplerine kulak vermeli, saldırılarını derhal durdurmalıdır.

image small

*Ukrayna ’daki bütün tanıdık olmayan güçler geri çekilmeli, Ukrayna ’daki bütün halklar kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzaktan bir biçimde karar verebilmelidir.

*Dünya ölçeğinde de bütün askeri paktlar dağıtılmalı, diğer ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.

*Silahlanmayı ve yayılmayı başlıca bölge politikalarından vazgeçilmelidir.

*Bu talepler doğrultusunda ülkemizi idare eden iktidarın NATO ’da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil yaşamı ve barışı savunan bizler Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını, kavgacı devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz.

*Ayrı sömürgeci projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması emekçilere felaket getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler bambaşka emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş gerekçelerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “başka bir dünya mümkün” diyoruz.

*Biz Türkiye ’nin emek ve demokrasi güçleri için dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşısında uzlaştırma, silahlanmaya karşısında sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için, “başka bir dünya için” karşılıklı mücadeleye çağırıyoruz.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir