İşyerinde pantolon şakası pahalıya mal oldu

Onlarca kişinin çalıştığı fabrikada iki kafadar işçi garip bir şakaya imza attı. İşçilerden biri, diğer işçinin pantolon ve iç çamaşırını çıkartarak fabrika içerisinde gezdirdi. Ustabaşının raporu doğrultusunda şakayı organize eden ve pantolonunu çıkartan emekçi tazminatsız kovuldu.

Pantolon ve iç çamaşırını çıkartarak işyerinde tur atan emekçi, kıdem ve ihbar tazminatı davasını kazandı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Fakat şakayı organize eden emekçi yargıdan eli anlamsız döndü. Yalnızca bir şaka yaptıkları için kovulduğunu belirten davacı emekçi, meslek sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, tazminat alacaklarının ödenmediğini, hem işyerinde yürürlükte yer alan toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret zamlarının iyice uygulanmayarak ücretinin yetkisiz belirlendiğini öne sürdü.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrım aylık aidat, fark ikramiye ve fark artı egzersiz ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istek etti. Davalı şirket avukatı ise davacının meslek sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini, dava konusu alacak taleplerinin hileli olduğunu ileri sürerek davanın reddini savundu. Duruşma, davacının iş sözleşmesinin işyerinde ahlaka tutarsız hareketlerinden dolayı şaka eyleminden aylar sonra feshedildiği gerekçesi ile dava belirsiz alacak davası olarak kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı işveren avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, şakaya maruz kalarak işyerinde pantolonsuz ve iç çamaşırsız gezen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı davasını kazandığı hatırlatıldı. Kararda, şakayı düzenleyen işçinin kusurlu olduğu vurgulandı. Kararda şöyle denildi: “Fiziksel olayda, davacının meslek sözleşmesi işyerinde çalışan diğer işçinin pantolonunu ve iç çamaşırını çıkartarak işyerinde gezdirmesi eylemi nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu ’nun 25/II maddesi uyarınca tazminatsız feshedilmiştir. Feshe konu olay, şikayetçi göre doğrulandığından fesih sebebi yapılan eylem dosya kapsamı ile sabittir.

Bu sebeple davalı patron feshi haklı sebebe dayanmaktadır. Her ne kadar diğer işçinin açtığı alacak davasında mahkemece iş sözleşmesinin feshinin hukuka tutarsız olduğu gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı hüküm altına alınmış ve bu kararın Yargıtay (Kapatılan) 22.Hukuk Dairesinin ilamı ile onanmasına karar verilmiş ise de; şikayetçi ile öteki işçinin eylemlerinin aynı olmadığı, bu nedenle emsal olmayacağı sabittir. Hal böyle olunca mahkemece davacının meslek sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü yanlış olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir