İYİ Parti zeytinlikler için Danıştay’a başvurdu

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmeliğe tepki göstererek, Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay ’a başvurdu.

Danıştay ’a bahşedilen dilekçede, maden Yönetmeliğine getirilen ek düzenleme dahilinde maden arama faaliyetleri nedeniyle zeytin ağaçlarının yıkım edilmesi ve zeytinlik alanların maden sahasına dönüştürülmesinin önünün açıldığı belirtildi.

ANAYASAYA AYKIRI

Dilekçede, bahse konu yönetmeliğin ilk kez Anayasa ’nın 45 ’inci maddesi ile Anayasal güvence altına alınan, tarım arazileri ile mera ve meraların amacı açık havada kullanılmasının önlenmesi hususuna tutarsız olduğu, ayrıca 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ’un 20. maddesinde emredici nitelikte kayıtlı ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara minimum 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Zeytinlik sahaları daraltılamaz. ’ hükmüne de aykırı şekilde düzenlendiği belirtildi.

“TELAFİSİ MUHTEMEL OLMAYAN ZARARLAR VERECEK”

Yönetmeliğin, telafisi muhtemel olmayan zararlar doğabileceği gerekçesiyle bir an önce yürütmesinin durdurulması kararının verilmesi gerektiğini belirtilmiş Dilekçenin sonuç kısmında şu ifadeler kullanıldı:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 01/03/2022 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik ’in, kanunla düzenlenmesi gereken alanları hukuka ve normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlemesi ve 3573 sayılı Kanun ’un amir hükümlerine kuralsızlık teşkil etmesi nedeniyle, ilgili Yönetmelik ’in ilk olarak yürütmesinin durdurulmasını ve ardından iptali yönünde karar verilerek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üstüne bırakılmasını vekaleten saygılarımızla talep ve talep ederiz.”

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir