Kendini korumada bilinçlendirme amacıyla ortaya çıktı

Bugün 28 Şubat Sivil Savunma Günü… Sivil Savunma günü fikri Birinci Dünya Savaşı ’ndan daha sonra çıktı. Sivil halkın silahlardan kendini nasıl koruyacağını öğrenmesi fikrine dayanıyor. Daha sonraki yıllarda sivil savunma kavramı sadece savaş dönemlerinde değil, barışma dönemlerinde de doğal yıkım ve büyük yangınlarda halkın can ve mal güvenliğinin korunması biçiminde düşünüldü.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ NEDİR?

Sivil savunma, savaş silahlarının cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak, Birinci Dünya Savaşı ’ndan sonra sivil halkın bu silahların etkisinden korunması bakımından bir örgütlenmeye gidilmesi fikri ortaya çıkmıştır.

Türkiye ’de 1959 tarihinde İç İşlerine bağlı olarak Sivil Savunma Müdürlüğü kurulmuştur. İleri ama yıllarda Ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Edep Kurulu Başkanlığı ’nın 14.11.1988 tarihli 7126 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat “Sivil Savunma Günü” olarak kabul edilmiş olup; her yıl Bakanlık Merkezinde, Taşra Teşkilatında, halk kurum ve kuruluşları ile bütün okullarda oluşturulan Sivil Savunma Kulüpleri aracılığıyla dağıtılmış faaliyetler düzenlenerek kutlanmaktadır.

SİVİL SAVUNMA NEDİR?

Sivil savunma savaşta ve afetlerde halkın can ve mülk kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan;

Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

Afetlerde can ve mülk kurtarılması;

Büyük yangınlarda can ve mülk kaybının azaltılması;

Değil olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan millet ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;

Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk müziği kadar desteklenmesi;

Cephe peşinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;

konularını kapsayan Silahsız, Koruyucu, Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşısında Müdafaa, Muhafazası” adı aşağı bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonradan farklı alanlara yönlendirilmiş idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve hesaplı tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye ’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen “Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir