Kılıçdaroğlu ’ndan gençlere mektup: İklim Bakanlığı ’nı kuracağız

Cumhuriyet Millet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben bir iklim mektubu yazdı. Kılıçdaroğlu ’nun İklim Mektubu ’nda şu ifadeler yer alıyor:

* Sevgili gençler, ekolojik bir yıkımla karşısında karşıyayız; dünyamız yaşanabilir olmaktan büyük bir tez uzaklaşıyor. İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın hayatını ilk elden etkiliyor.

* Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı vb. etmenler geleceğimizi korkutma ediyor.

‘YANAN HER ORMAN ALANI AKDENİZ HAVZASINI DAHA DA KURAKLAŞTIRIYOR ’

* Bundan Başka bu korkutma salgın bir rahatsızlık gibi; hudut tanımıyor, sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor. Amazon Ormanları ’nda kesilen her bir ağaç, Avrupa ’yı sular aşağı kalmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye ’de yanan her orman alanı, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırıyor.

* Açık kalan her bir çeşme, Afrika ’daki suya erişim mücadelesini zorlaştırıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına bir anlamı değil. Çünkü karbon salınımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örtüyor, onların da nefesini kesiyor.

*Aleyhinde karşıya bulunduğumuz ekolojik afet en fazla da sizi ürkütüyor. Geleceğe dair kaygılarınız artıyor; ebeveynlerinizin yaşadığından daha kötü bir dünyada ömrünüzün geçeceğini düşünüyorsunuz.

‘BİRLİKTE DEĞİŞTİREBİLİRİZ ’

* Haklısınız fakat birlikte değiştirebiliriz! Biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin II. Yüzyılı için kaleme aldığım II. Yüzyıla Çağrı Beyannamesinde, “Gelecek nesiller için Ekosistem Hakkı” başlığına yer vermiş, bu hakkın anayasal teminat altına alınacağını söylemiştim.

* Gök Mavisi ve yemyeşil, sağlıklı ve verimli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize kibir verir. Milletlerarası bir dayanışmayla ve bununla birlikte milli bir kararlılıkla ülkemizi, dünyamızı daha yaşanabilir kılmanın politikaları hazır. Dünyaya misal olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz. Türkiye ’yi evrensel kriterlere yerinde bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacağız.

GENÇLERİN DENETİMİ VE KATILIMINA AÇIK BİR ÇEVRE POLİTİKASI VURGUSU

* Bütün canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik hudut ve şartlara uygun bir şekilde değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin aracısız denetimine/ katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz.

* Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, büyük kasaba ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce takvim kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız.

‘İKLİM BAKANLIĞI KURACAĞIZ ’

* Bu bağlamda, Irk İttifakı ’nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı ’nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız.

* Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için evrenin tanıdık en hoş gezegenini, tekrar sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye ’den başlayalım! Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz!

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir