KONDA ’nın ‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı Raporu ’ndan çarpıcı sonuçlar

‘Türkiye 100 Birey Olsaydı ’ raporu, KONDA Barometresi dahilinde 11 sene boyunca Türkiye genelinde yapılan 125 araştırmaya ve 2008-2018 arasında üç kere tekrarlanan KONDA Yaşam Tarzları Araştırması ’nın verilerine dayanıyor. En son 2021 araştırmalarına dayanan oranlar 10 yıl öncesiyle de karşılaştırılıyor.

18 yaş üstü nüfusun 2021 yılı itibarıyla 62 milyon 378 bin birey olarak hesaplandığı, dolayısıyla rapordaki her bir figürün yaklaşık 620 bin kişiye karşılık geldiği görülürken erişkin nüfusun 10 senede yüzde 14 arttığı belirtiliyor.

18 yaş üstü nüfusun temsilcilik edildiği raporda, cinsiyet dağılımı, eğitim seviyesi, izdivaç kararı, göç durumu, hane nüfusu, alıştırma durumu, konut-araba sahipliği, dindarlık seviyesi, sosyal medya kullanımı, akıllı telefon sahipliği, pasaport sahipliği, sigara-alkol kullanımı ve yaşam tarzına karşın veriler yer alıyor.

100 KİŞİDEN 7 ’Sİ ÖRGÜN EĞİTİM ALMAMIŞ

Raporda, ‘Cinsiyet dağılımı ’ başlığı aşağıda, Türkiye nüfusunda erkek ve kadın oranının yüzde 50 ile defalarca birbirine eşdeğer olarak gözlendiği belirtiliyor. Rapora kadar; toplumun genel eğitim seviyesi son 10 yılda görünür biçimde artsa da halen 100 kişiden 7 ’sinin herhangi örgün eğitim almadığı görülüyor. Her 100 kadından 12 ’sinin eğitim almadığı ancak kadınların üniversite tamamlama konusunda erkeklerle adeta benzer seviyede oldukları görülüyor.

BEKARLARIN ORANI YÜZDE 20 ’DEN 29 ’A ÇIKTI

‘Medeni Şart ’ başlığı altında toplumun üçte ikisinin evli ya da evlenmek üzere olduğu, bekârların oranının ise 10 yılda yüzde 20 ’den yüzde 29 ’a çıktığı belirtiliyor. Keza karşılıklı karar vererek evlenenlerin halen yarıdan az olması da dikkat çeken sonuçlardan.

Raporda, ülkedeki yetişkin nüfusunun yarıdan fazlasının metropolde yaşadığı, 100 kişiden yalnızca 17 ’sinin bir metropol alanında büyüdüğü bilgisi yer alıyor. Verilere tarafından; nüfusun yüzde 31 ’inin köy, yüzde 23 ’ünün kasaba/ilçe, yüzde 29 ’unun şehir halkı, yüzde 17 ’sinin ise büyükşehirlerde büyüdüğü ortaya çıkıyor.

NÜFUSUN YARIDAN FAZLASI METROPOLDE YAŞIYOR

Türkiye ’de kırsal alanlarda ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı git gide azalırken büyükşehirlerin yoğunluğu ise artıyor. Nüfusun yüzde 7 ’si kırsal alanda, yüzde 40 ’ı kentte, yüzde 53 ’ü ise metropolde yaşıyor.

Araştırmaya katılanların yarıya yakını, hayatının bir noktasında bulunduğu yerden göçmüş kişilerden oluşuyor. Toplumun çoğunluğu daha küçülen birimler halinde yaşamaya başlasa da yüzde 66 ’sı halen 3-5 karakter hanelerde yaşıyor.

ŞEHİRLERDEKİ HER YÜZ EVİN 10 ’U GECEKONDU

Rapora tarafından; müstakil evlerde oturanların oranı sözde yarıya azalırken üçte ikisi ise  apartmanlarda oturur ayla gelmiş. Halen şehirlerdeki her 100 evin 10 ’a yakını gecekondu mahallesi yerleşimi olarak görülüyor. Toplumun yüzde 26 ’sı müstakil evde, yüzde 8 ’i sitede, yüzde 61 ’i apartmanda yaşıyor.

HER 100 YETİŞKİNİN 44 ’Ü İSTİHDAMA DAHİL

10 sene önce her 100 yetişkinin 39 ’u istihdama dahilken 2021 ’de bu sayının 44 ’e çıktığı görülüyor. Beyaz yaka olarak çalışanlar ise raporda halen 10 kişi olarak yer alıyor. Çalışmayan yüzde 56 ’lık kesimin yarısı konut kadınlarından oluşuyor.

Öğrenci oranının ise 10 senede kendi içinde yüzde 60 arttığı görülüyor. Kadınların 56 ’sı kendini ev hanımı olarak tanımlıyor. Her 10 kadının 8 ’i beyaz yakalıyken, erkeklerde bu rakam 18 ’e ulaşıyor.

TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ KİRADA OTURUYOR

Araştırma, toplumun üçte birinin kirada oturduğunu ortaya koyuyor. Aileden kalma ev dahil kendi evlerine sahip olanların sayısı 69 iken kirada yaşayanların sayısı ise 31 olarak görülüyor.

TOPLUMUN BEŞTE BİRİNİN NE EVİ NE ARABASI VAR

Her 100 hanenin 56 ’sında otomobil var. Otomobil sahipliği 2012 ’den bu yana 37 haneden 56 haneye yükselmiş. Keza konut keza de araba sahipliği oranı yarıdan eksik. Toplumun yaklaşık beşte birinin ne konut ne de arabası var.

ATEİST GRUP YÜZDE 7 İLE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ

Rapora kadar toplumun dindarlık seviyesinin dağılımında fazla özel bir değişiklik göze çarpmıyor. Yüzde 33 inançlı, yüzde 50 dindar, yüzde 10 sofu şeklindeki dağılımda, inançsız+ateist grubun yüzde 7 seviyesiyle daha görünür ayla geldiği ortaya çıkıyor.

Türkiye ’deki 18 yaş üstü kadınları yüzde 41 ’ninin başını örtmediği görülüyor. Örtünme oranında 10 sene içinde küçük bir azalma olduğu ifade ediliyor.

Hem her 100 yetişkinden 24 ’ünün hiç namaz kılmadığını söylediğine, bu oranın 13 yıl önce 17 birey olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca toplumun üçte ikisinin ahenkli olarak oruç tuttuğu belirtiliyor.

HER 100 KİŞİDEN 82 ’Sİ SOSYAL AĞ KULLANIYOR

Her 100 kişiden 82 ’sinin sosyal ağ kullandığı, bu sayının 10 sene önce 38 olduğu belirtiliyor. Herhangi bir sosyal ağ kanalını kullanmayanların oranının 10 ’da birin bile aşağıda yer aldığı ifade ediliyor.

YETİŞKİNLERİN YARISI FACEBOOK VE INSTAGRAMDA

Yetişkin nüfusun yarısının Facebook hesabı olduğu, Twitter ’da 10 senede kullanıcı sayısının yüzde 5 ’cilt yüzde 27 ’e çıktığı ama son 4 senede Twitter kullanıcı oranının yüzde 20 ’ler seviyesinde devam ettiği belirtiliyor. Instagram ’ın en seri yaygınlaşan sosyal ağ kanalı olduğu, her 100 yetişkinin 55‘inin hesabı bulunduğu, 2013 yılında bu oranın yüzde 5 ’in altında olduğuna dikkat çekiliyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE HIZLI ARTIŞ

İnternetten alışveriş yapanların oranının 2016 ’da yüzde 22 olduğu, pandeminin de yaşandığı 2021 senesinde ise bu oranın yüzde 64 ’e kadar çıktığına uyarı çekiliyor.

10 KİŞİDEN 9 ’UNDA AKILLI TELEFON VAR

Araştırmada her 10 yetişkinden 9 ’unun akıllı telefonu olduğu, bu oranın 6 yıl önce yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

100 KİŞİDEN 30 ’U SİGARA TİRYAKİSİ

3 yetişkinden ikisi hiçbir vakit alkollü alkol içmediğini belirtiyor. Haftada bir ya da daha sık içenler ise 100 kişide 7 kişi. Son 10 senede sigara içenlerin oranında özel bir değişim görülmüyor. Her 100 yetişkinin 30 ’u tiryaki olduğunu söylüyor.

2012 yılında televizyondan haber izlemeyenlerin yalnızca yüzde 4 olduğu, bu oranın 2021 ’de yüzde 28 ’e kadar çıktığı belirtiliyor. Hem son 10 yıldır gazete okuma oranının aralıksız azaldığı, her dört yetişkinden üçünün gazete okumadığı ifade ediliyor.

Araştırmada, 13 sene önce 100 kişiden 28 ’i son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtirken, bu oranın 2019 yılında 69 ’a ulaştığı açıklama ediliyor.

Yetişkin nüfusun yarıdan birazcık fazlasının kredi kartı olduğu, bu oranın 9 yıl önce üçte bir seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor. Her 100 yetişkinden sadece 14 ’ü pasaport sahibi, her dört yetişkinden üçünün banka hesabı bulunuyor.

YÜZDE 31 HAYAT TARZINI ‘ÇAĞDAŞ ’ OLARAK TANIMLIYOR

Her 100 yetişkinden 31 ’inin ‘Kendinizi, hayat tarzı bakımından üç gruptan hangisinde sayarsınız? ’ sorusuna ‘çağdaş ’ cevabını verdiği, bu oranın 9 yıl önce 27 olduğu, kendini geleneksel muhafazakar olarak betimleme edenlerin oranının ise herhangi bir başkalaşım göstermediği ifade ediliyor.

 

 

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir