Mahkeme sendikal eyleme verilen kınama cezasını iptal etti

İzmir 3. İdare Mahkemesi DEÜ Hastanesinde devir yapan hemşireye sendikal eylemlere katıldığı için disiplin cezası verilmesini hileli buldu.

Geçen yıl Haziran ayında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ’nın (SES) çağrısıyla öğlen yemeği esnasında yapılan basın açıklamasına katılan hemşireye, rektörlükçe ‘mesai saatinde işbaşında olmadığı ve Covid-19 tedbirlerine uymadığı ’ gerekçesiyle ayıplama cezası verildi. SES, Üniversite Disiplin Kurulu ’na yaptığı itirazı ret edilen üyelerinin durumunu yargıya taşıdı.

SENDİKAL HAK

Hemşireye verilen disiplin cezasının haksız olduğuna, eylemin sendika hakkı kapsamında kaldığına karar veren mahkeme,  daha önce Tüzük Mahkemesi ’nin aldığı kararlara atıfta bulunarak, “Davacının eyleminin sendika hakkı zarfında kaldığı, bu sınırı aşmadığı, disiplin cezası verilmesine konu ‘kurumun kolaylık, sükun ve egzersiz düzenini bozmak ’ hükmüne girmediği sonucuna varıldığından anılan hüküm zarfında değerlendirilerek kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir” tespitini yaparak işlemin iptaline karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

DEÜ Rektörlüğü İzmir 3. İdare Mahkemesi ’nin aldığı kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu kesin olarak reddederek iptal kararını kesinleştirdi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir