Makine mühendisini zabıta yapan AKP’li başkana mahkemeden kötü haber

Elbistan Belediye Başkanlığı bünyesinde 2015 ’deri itibaren sözleşmeli personel statüsünde makine mühendisi olarak görev yapan İbrahim Dal ’ın sözleşmesi 21.01.2020 ’de feshedildi.

Bunun üstüne Dal, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi ’ne yürütmenin durdurulması ve geçmişe yönelik haklarının ödenmesi istemiyle dava açtı. Duruşma yürütmeyi askıya alma ve özlük haklarının ödenmesine hükmetti.

MÜHENDİSİ ZABITA YAPTILAR

Ama, AKP ’li Mehmet Gürbüz ’ün başkanlığını yaptığı Elbistan Belediyesi aradan 50 gün geçmesine karşın mühendis İbrahim Dal ’ın parasını ödemedi. Bunun üstüne Dal, bu kez de Kahramanmaraş İdare Mahkemesi ’ne 30 bin TL ’lik manevi tazminat davası açtı. Duruşma, Elbistan Belediyesi ’nden Dal ’ın özlük haklarının neden ödenmediğini sordu.

Belediye ’de ödemeyle ilgili işlemlerin yürütüldüğü yönünde açıklamada bulundu. Dal, belediyedeki işine döndü. Oysa, makine mühendisi olmasına karşın zabıta olarak göreve başlatıldı. Bir süre sonra da 2021 için iş akdinin yenilenmeyeceği yönünde tebligatta bulunuldu.

20 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, İbrahim Dal ’ın Elbistan Belediyesi ’nin adalet kararını uygulamaması sebebiyle uğradığı manevi zararın tazmini için açtığı 30 bin TL ’lik manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek, belediyeyi 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme kararında, belediyenin İbrahim Dal ’ın işe iadesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını “şeklen uyguluyor gibi gösterdiğine” muhabere ederek, AKP ’li Başkan Mehmet Gürbüz ile bir takım üstteki yöneticilerin uygulanabilecek nitelikteki adalet kararlarını aynen ve gecikmesiz olarak uygulaması gerekirken, somurtkan yönde hareket ettiğini belirterek ağır hizmet kusuru işledikleri yolunda görüntü belirtti.

MILLET ZARARINA YOL AÇILDI

Yasaların emrettiği kararı yerine getirmeyerek belediyeyi 20 bin TL ve hukuki faizi tutarında halk zararına uğrattığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri kadar tahlil başlatıldı.

Elbistan Belediyesi yetkililerinin yargı kararını uygulamaması sebebiyle somut ve manevi zarara uğrayıp dava açarak şampiyon İbrahim Dal da müfettişlere açıklama verdi.

Müfettişlerin, Elbistan Belediyesi ile ilgili olarak arasında şehirlerarası otogarda bazı usulsüzlükler olduğu yolundaki iddialar edinmek üzere bir takım analiz yaptıkları ileri sürüldü.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir