Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Bir ilaç firmasında hap ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi ’nin yolunu tuttu. Mahkeme, davacı satmak temsilcisinin hafta içi 07.30 da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00 ye dek çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00 den saat 14.00 e dek çalıştığını, pozitif alıştırma ücretinin ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha artı sağlamlaştırmak için kendi isteği ile fazla çalışmasının pozitif mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin olası artı mesai alacağından mahsubu gerektiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme; artı mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Kararı davacı satış temsilcisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

GPRS KAYITLARI DELİL SAYILDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Artı egzersiz yaptığını bahis eden emekçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını içeren bordro sahteliği ispat edilinceye kadar emin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen artı egzersiz alacağının ödendiği varsayılır. Maddesel olayda, dosya kapsamından, davacının değişmez ücret+ kotaya bağlı prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece pozitif egzersiz yaptığının davacı tarafça kanıt edilemediği gerekçesiyle istek reddedilmişse de davacının artı çalışmalarının daha artı prim elde etmeye karşın olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir. Davacıyla yapılan iş sözleşmesi 8. maddesinde çalışma sürelerini işverenin belirleyeceği, 12. maddesinde ise işçinin ziyaret planlarını işverene arzetmek ve buna alıntı yapmak zorunda olduğu düzenlemesi mevcuttur.

“POZITIF ÇALIŞMA ALACAĞI İSPAT EDİLDİ”

Davacı kanıt olarak telefon, GPRS kayıtları, işverene sunduğu raporlar ve şahit beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir arada değerlendirildiğinde fazla egzersiz alacağının ispat edeceğini belirtmiştir. Davacı tanıkları davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş kişiler olup şikayetçi işi gereği öyle fazla hekim ve eczacı ile gün içinde kısa süreli tanıtım ve satış amaçlı görüşmektedir.

Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği gibi şikayetçi tanıklarının davacıyı kısa vakit görmüş olduğundan beyanlarına asalet edilemeyeceği ve sanık şahit beyanlarında davacının egzersiz süresinin 44 saat olup hukuki süreyi aşmadığı dolayısıyla fazla çalışmanın kanıt edilemediği gerekçeleriyle reddi isabetsiz olmuştur.

Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek pozitif alıştırma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken yetersiz analiz ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılmış sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.” (İHA)

Yorum yapın

SMM Panel