Mübarek üç aylar başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı göre yayımlanan takvim ile birlikte üç ayların ne vakit başlayacağı muhakkak oldu. Recep ayı ile başlayan kutsal üç aylara bu gece girmiş olacağız. Recep ayını değer biçmek isteyenler hangi ibadetleri yapabiliriz, nasıl dua edebiliriz araştırıyorlar.

ÜÇ AYLAR NE VAKIT BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının birincil günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Halk Müziği arasında üç aylar diye tanıdık Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah ’ım! Recep ve Şaban ’ı bize kutsal kıl ve bizi Ramazan ’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) öteki aylara oranla daha fazla beyhude oruç tuttuğu, fakat Ramazan ’ın dışarıda hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının durmadan oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Birey, sağlığı müsait olup baskı yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği dek nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, asıl sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Ulu Allah ’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha pozitif hissedeceğimiz aylardır.

– Kur ’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur ’lahza ziyafetleri verilmeli, Kelamullah ’a olan sevgi, saygı ve sadakât duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O ’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah ’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular öncelikle almak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk ’a niyazda bulunulmalı

– Gücenmiş ve alınmış olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, üzüntülü yüzler güldürülmeli.

– Günahlara içtenlikle pişmanlık ve istiğfar edilmeli, kavrama edilen geceyi son fırsat bile bile nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, yetim, yetim, babasız, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Ölüm etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri şahsen gitgide artarak ya da telefon, mesaj yoksa e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Öncelikle tüm insanlık edinmek üzere kendimize ve sevdiklerimize muhtemel mertebe ismen dualar etmeli.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir