Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM ’de kabul edildi

Buna tarafından, Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında yasal sorumluluğu belirleniyor. Düzenlemeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek etkinlikler konusunda genel ilkeler de belirleniyor.

BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Teklifle, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek hakiki ya da tüzel kişiler, Türkiye ’nin taraf olduğu nükleer teminat ile ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uymakla mesul olacak.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin etkinlikler, Nükleer Düzenleme Kurumu ’na bildirimde bulunması zorunluluğu getiriliyor.

Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, radyasyon tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve radyasyon uygulamalarını yürütmek için lisans alınacak.

ONAYA TABİ OLACAK

Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ya da radyoatif atık tesislerinin kurulacağı saha Nükleer Düzenleme Kurumu ’nun onayına ast olacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu, yetkilendirilen kişilere öteki kişiler tarafından verilecek hizmetler veya emniyet, emniyet ve nükleer güvenceye tesir edebilecek öteki faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirebilecek.

Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri ya da tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edemeyecek.

Türkiye sınırları içinde üretilmiş ve uygulama süresi dolduğunda menşe ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş radyasyon kaynaklarına, radyoaktif atıkların transit geçişine ve doğal radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemenin ithalatına söz konusu hüküm uygulanmayacak. Radyoaktif atıklar çevreye salınamayacak ya da bırakılamayacak.

KURUMA ÖDEME YAPILACAK

Radyoaktif atık yönetimi özel hesabından; radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi ve ilgili saha çalışmaları, radyoaktif atık bertaraf tesisinin tasarımı, yetki alınması, inşası, işletilmesi, bakımı, kapatılması ve düzenleyici kontrolden çıkarılması, belirtilmiş amaçlara karşın araştırma ve geliştirme faaliyetleri, işlemlerini yapmak üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) ödeme yapılacak.

Nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk da düzenleniyor. Buna göre, nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacak.

İşletenler, 80 milyon euro tutarında sigorta yaptıracak. İşletene, sigorta yaptırma ya da teminat görüntü zorunluluğu getiriliyor. Nükleer Teknik Destek Anonim şirketi kuruluyor. İHA

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir