Personel alımı başvurusu için son gün

GSB kadar 318 ’i erkek, 334 ’ü kadın elde etmek üzere toplam 652 yurt personeli alımı gerçekleştirilecek. GSB yurt personeli alımı başvurusu 31 Ocak – 04 Şubat tarihleri aralarında gerçekleştirilecek.

GSB YURT PERSONELİ DILEKÇE EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE SÜRE?

Dilekçe şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Millet İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

GSB YURT PERSONELİ UYGULAMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 ’nci alt bentlerinde belirli şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en düşük lisans düzeyinde ilgili grup için kesin bölümlerden mezun edinmek.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan tarzında en düşük 60 (altmış) puan almış elde etmek,

5) Dilekçe tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış edinmek,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Emniyet Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Evraklar araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin kullanim yapılacak pozisyona ve gruba yerinde olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ilave 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi nedeniyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonra anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru Formu esnasında demeç edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye yargı kazanan adaylar kadar ödev sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir