Personel alımı için başvuru günü geldi

GSB tarafından yapılacak yurt personeli alımı için kullanım günü geldi. Sözlü imtihan sonucu başarı sırasına kadar tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacak. Toplamda bin 575 personelin alınacağı sürecin ilk ayağında gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog başvurusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

GSB YURT PERSONELİ KULLANIM EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE SÜRE?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Halk İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden uygulama yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

GSB YURT PERSONELİ TATBIK ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 ’nci daha aşağı bentlerinde belirtilmiş şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belli bölümlerden mezun edinmek.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan tarzında minimum 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Tatbik tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış almak,

6) Başvuru Formu tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini sürekli yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuca ulaşmak,

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin uygulama yapılacak pozisyona ve gruba yerinde olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ilave 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç almak üzere, sözleşmenin feshi nedeniyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 sene geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun daha sonra anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa zeka sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru Formu esnasında ifade edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye yargı şampiyon adaylar kadar tayin sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Yorum yapın