Polis Akademisi’nden beklenen duyuru geldi

PA (Polis Akademis) ’den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM ’in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi. 28 ’nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, “Polis Akademisi Başkanlığına alt Polis Iş Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu göre kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 bayan) elde etmek üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.” denildi.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

28. Dönem POMEM Antre Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM için başvuru formu şartları demin belirlenmiş olmadı fakat geçmiş dönemlerdeki tatbik şartları şu şekilde

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu göre kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Atama Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 ya da 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tarzında (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış edinmek,

ç) Güvenlik Teşkilatı Personeli Şehit ya da Vazife Malulü benzeyen ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tarzında en düşük (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tarzında (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış edinmek, (Emniyet Teşkilatında çalışan ya da Güvenlik Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış edinmek (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş elde etmek),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm ’den kısa boylu olmamak, ceset kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında elde etmek,

f) Silah taşımaya veya silahlı ödev yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

g) sıhhat yönünden, Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Canice Kanununun 53 ’üncü maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Bilerek işlenen bir suçtan nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni istismar etme, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa aleyhinde suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması anlaşma ile neticelenmemiş elde etmek,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, kimsesiz fuhuş yapılan konut ve güya yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış elde etmek, genel etik ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan nedeniyle idarî yaptırım uygulanmamak ya da bu işler sebebiyle hüküm giymemiş edinmek,

ı) Tatbik tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin ast kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan arzetmek,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Halk haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış almak,

l) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması olumlu elde etmek.

m) Erkek adaylar için uyarlama eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa kadar silahaltında bulunmamak.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir