Türkiye nüfusunun kadın-erkek oranı belli oldu

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması sebebiyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınlar lehine değişti. Bayan nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2 olarak belirlendi.
Milli Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına tarafından, 2008-2020 döneminde 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en düşük bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü.

en düşük bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2020 yılında yüzde 92,9 oldu. asgari bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.

15 VE YUKARI YAŞTA İSTİHDAM ORANI 42,8

2020 ’de Türkiye ’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde yüzde 59,8 oldu.

En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. asgari istihdam oranı ise yüzde 26 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde belirlendi.

En yüksek bayan istihdam oranı, yüzde 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, en yüksek erkek istihdam oranı ise yüzde 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde görüldü. minimum istihdam oranı kadınlarda yüzde 12,6, erkeklerde yüzde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

Eğitim durumuna kadar iş gücüne katılım oranı incelendiğinde, 2020 ’de kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe meslek gücüne daha artı katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12,4, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 24,1, lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 29,9, mesleki ya da teknik lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37 iken, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti.

Sanki zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2020 ’de toplamda yüzde 12,4 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 19,5, erkeklerde ise yüzde 9,3 oldu.

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014 ’te yüzde 59,8 iken 2020 yılında yüzde 56,8 ’e geriledi. Bu oran cinsiyete tarafından incelendiğinde, 2020 yılında hanesinde 3 yaşın aşağıda çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 25,2, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 85,5 olduğu görüldü.

KADIN PROFESÖR ORANI YÜKSELDİ

Geçen yıl çalışanların yüzde 61,9 ’u işe geliş gidiş için harcanan zamandan hoşnut olduğunu belirtirken, kadın çalışanlarda bu oran yüzde 63,5, erkek çalışanlarda ise yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti.

Kadın büyükelçi oranı 2011 ’de yüzde 11,9 iken bu oran 2021 ’de yüzde 26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011 ’de yüzde 88,1 iken geçen sene yüzde 73,5 oldu.

Türkiye Büyük Ahali Meclisi verilerine tarafından, 2021 sonu itibarıyla 582 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren bayan milletvekili oranı 2007 ’de yüzde 9,1 iken, 2021 yılında yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti.
Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında yüzde 27,6 iken, 2020-2021 öğretim yılında yüzde 32,4 ’e yükseldi. Doçent kadrosunda tahsis yapan kadın oranı yüzde 40,1, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan bayan oranı ise yüzde 50,6 oldu.

Şirketlerde üstteki seviye ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken, 2020 ’de yüzde 19,3 ’e çıktı.

Evlenme istatistiklerine tarafından, resmi olarak birincil evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların sıradan evlenme yaşı 25,4, erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Sıradan ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en az olduğu iller ise kadınlarda 22,5 yaş ile Sızı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Devlete Ait evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020 ’de kadınların yüzde 39,8 ’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü.
Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 43, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,7 oldu.

16-74 YAŞ ARALIĞINDA İNTERNET KULLANIM ORANI 82,6

Boşanma istatistiklerine göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 ’de gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6 ’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9 ’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılında boşanan kadınların yüzde 25,8 ’inin, erkeklerin ise yüzde 38,7 ’sinin 30-39 yaş grubunda olduğu gözlendi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri başvuru araştırması sonuçlarına göre, 2021 ’de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet dilekçe oranı yüzde 82,6 oldu. Bu oran, kadınlarda yüzde 77,5 iken erkeklerde yüzde 87,7 olarak kayıtlara geçti.

İnternet üzerinden bireysel başvuru formu amacıyla mülk veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 Nisan ile 2021 Mart ’ı kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 44,3 oldu. Cinsiyete tarafından internet üzerinden mülk ya da hizmet siparişi verme veya satın alma oranı, kadınlarda yüzde 40,3, erkeklerde yüzde 48,3 olarak hesaplandı.

Geçen yıl yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 25 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2 oldu. Kadınların yüzde 48,1 ’i, erkeklerin ise yüzde 70,9 ’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 9,1, erkeklerde yüzde 4 oldu. Kadınların yüzde 78,1 ’i, erkeklerin ise yüzde 87,3 ’ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti. (İHA)

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir