Yılın ilk kandili idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı kadar yayımlanan 2022 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belirli oldu. 2022 yılının birincil kandili Regaip Kandili olacak. Dinimizde çok manâlı bir yere sahip olan, maneviyatın en üstteki seviyeye ulaştığı Regaip Kandili ’nde yapılan dua inkar olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

REGAİP KANDİLİ NE VAKIT?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ’nün 2022 dini günler listesine tarafından Regaib Kandili bu sene 3 Şubat tarihinde seziş edilecek.

REGAİP KANDİLİ ’NDE NELER YAPILMALI?

1) Kur ’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; yerinde mekânlarda Kur ’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah ’a olan sevgi, hürmet ve sadakât duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas) ’e salât ü selâmlar getirilmeli; O ’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da hem kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah ’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta edinmek üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara içtenlikle tevbe ve istiğfar edilmeli; seziş edilen geceyi son fırsat kasıtlı olarak nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü ’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Dargın ve alınmış olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; karamsar yüzler güldürülmeli.

10) Birey kendine ve öteki Mü ’min kardeşlerine hattâ ad zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, yetim, babasız, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, armağan ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va ’z ü nasihat dinlenmeli;

15) Gaz Lambası gecesinin akşam, yatsı ve sabahtan namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk ’a niyazda bulunulmalı.

16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri şahsen giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

18) Bu gaz lambası gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ YAKALAMAK İSTEYEN NE VAKIT TUTMALI?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi ’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan ’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine değin devam eder. Örneğin “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi birincil Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan vakit) kavranabilir. Yine “Şaban ’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan beyhude oruçların esas zamanı, geceyi peşine düşüp takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

KANDİL GÜNÜ ORUÇ TUTULMALI MI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban ’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana dek, ‘Değil mu benden af isteyen onu affedeyim, değil mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, değil mu bir musibete uğrayan ona sağlık durumu vereyim, değil mu diğer bir şey isteyen… ’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet ’u-Salat, 191) demiştir. dahası Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce ’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç miktar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur ’an ’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye yanıt verirdi.

Bu ve güya rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli farzedilen öteki gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Yorum yapın